Pečovatelská služba

Adresa služby:
Pod Baštou 1375/10
46601 Jablonec nad Nisou

Provozovatel služby:
Diakonie Českobratrské církve evangelické

Informace o službě Pečovatelská služba

Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou pomáhá ve městě Jablonec nad Nisou prostřednictvím terénní pečovatelské služby seniorům nad 65 let a dospělým osobám nad 27 let se zdravotním postižením, které potřebují pomoc druhé osoby s péčí o vlastní osobu a o domácnost, zabezpečit jejich životní potřeby, podporovat a zachovat o největší míru jejich sociálních kontaktů tak, aby jim byl zachován dosavadní životní styl, důstojnost a jedinečný přístup v poskytované podpoře a pomoci. Služba usiluje o to, aby její uživatelé mohli žít ve svém přirozeném prostředí – ve svých domovech, i přes svůj zdravotní handicap.
Službu poskytujeme v pracovní dny od 6,30 do 16,00 hodin v domácnostech uživatelů.

Veřejný závazek Pečovatelské služby (PS 1-2007)

Čl.1 Poslání Pečovatelské služby

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou pomáhá ve městě Jablonec nad Nisou prostřednictvím terénní pečovatelské služby seniorům nad 65 let a dospělým osobám se zdravotním postižením, které potřebují pomoc druhé osoby s péčí o vlastní osobu a o domácnost, zabezpečit jejich životní potřeby v jejich domácnosti, podporovat a zachovat co největší míru jejich sociálních kontaktů tak, aby jim byl zachován dosavadní životní styl, důstojnost a jedinečný přístup v poskytované podpoře a pomoci. Služba usiluje o to, aby její uživatelé mohli žít ve svém přirozeném prostředí – ve svých domovech, i přes svůj zdravotní handicap.
Službu poskytujeme v pracovní dny od 6,30 do 16,00 hodin v domácnostech uživatelů.

Čl.2 Cílová skupina

Senioři nad 65 let, dospělí nad 27 let se zdravotním postižením a nebo v akutní fázi nemoci (např. lidé, kteří
prochází onkologickou léčbou), kteří bydlí v Jablonci nad Nisou a kteří potřebují pomoc s péčí o vlastní
osobu či domácnost a tuto pomoc jim nemůže zajistit jiná osoba.
Službu neposkytujeme osobám v akutní fázi psychotického či psychiatrického onemocnění, lidem soběstačným (dle individuálního odborného posouzení pracovníků pečovatelské služby na základě sociálního šetření), osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Službu neposkytujeme lidem,
kterým může pomoc zajistit jiná osoba (nejčastěji rodinný příslušník). Službu neposkytujeme lidem bydlícím mimo Jablonec nad Nisou. Poskytování služby je omezeno kapacitou střediska a provozní dobou.

Čl.3 Cíle Pečovatelské služby

1. V rámci kapacity Pečovatelské služby napomáhat uživatelům prodloužit pobyt v přirozeném prostředí – v jejich domovech a minimalizovat riziko odchodu do pobytového zařízení (domovy pro seniory, domovy pro lidi se zdravotním postižením, nemocnice)
2. Zajistit uživatelům kontakty se společenským prostředím a tím tak zachovávat jejich dosavadní životní
styl.
3. Spolupracovat s navazujícími sociálními a zdravotními službami podle přání a potřeb uživatelů.
4. Poskytovat uživatelům službu individuálně, podle jejich přání a potřeb.

Čl.4 Principy poskytování Pečovatelské služby

Jedinečný přístup
Každého uživatele považujeme za jedinečnou lidskou bytost. Proto také usilujeme o jedinečný přístup ke každému našemu uživateli. Prakticky nám k tomu pomáhají také individuální plány, které společně s uživatelem tvoří naše pracovnice.

Respekt k právům uživatele
Naši zaměstnanci jsou citliví k ochraně práv uživatelů, účinně předcházejí možnosti jejich porušení. Jsou si vědomi práva uživatele na soukromí, práva uživatele na svobodnou volbu, právo uživatele na způsob provedení smluvené péče a tato práva respektují.
Naši uživatelé jsou si vědomi svých práv. U podpisu Smlouvy o službě jsou vyzváni, aby si v případě, kdy by se domnívali, že jejich práva byly porušeny, neprodleně stěžovali.

Pružnost
V případě, že uživatel změní míru intenzity využití naší služby snažíme se bezprostředně zareagovat. Také v případě potřeby změny času či dne, kdy uživatel službu využívá se snažíme v rámci našich personálních a časových možností vyjít vstříct. Všímáme si také celkového kontextu zdraví, života a vazeb uživatele a jsme schopni mu poskytnout informaci o možných navazujících či doplňujících službách. Případně o službách, které by pro něj byly vhodnější.

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Pomoc při zvládání úkonů, hygieny, stravy, chodu domácnosti - 120 Kč/den
Donáška objednaného jídla (hotového jídla z jídelny, restaurace, apod.) - 25 Kč/úkon
Velký nákup (přesahuje denní spotřebu, cca 6-8 kg, doba nákupu max. 1 hod.) - 110 Kč/úkon
Praní a žehlení prádla cena za 1 kg - 120 Kč/den
Doprovod (k lékaři, na úřad, veřejné služby atd.) - 120 Kč/den