Pečovatelská služba

Adresa služby:
Školní 780
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Provozovatel služby:
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Dům s pečovatelskou službou

Informace o službě Pečovatelská služba

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Pečovatelská služba


POSLÁNÍ :
Pečovatelská služba je terénní službou dle zákona č.108/2006 sb. v platném znění, kterou poskytují pečovatelky v bytech zvláštního určení (Dům s pečovatelskou službou) a v domácnostech klientů pouze v centru města Rychnova u Jablonce nad Nisou. Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech.

V rámci pečovatelské služby je možné požadovat tyto úkony:

v DPS - pravidelný úklid, donáška nákupu, oběda, praní prádla, jednoduché ošetřovatelské úkony, koupání a různé pochůzky v obci.
V terénu donáška nákupu, oběda, praní prádla, koupání v domácnosti klienta a různé pochůzky (lékař, pošta apod.)

CÍLE :
Cílem služby je usnadnit seniorům pobyt v DPS nebo v domácnosti, tak aby ve spolupráci s rodinou vedli co možná nejdéle běžný způsob života ve svém přirozeném prostředí nebo v kolektivu DPS.


CÍLOVÁ SKUPINA :
Klientem terénní pečovatelské služby se může stát :

Senior bydlící v okolí centra města ( pečovatelky chodí pěšky ! ), který z důvodu věku nebo zdravotního stavu je odkázán na pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu nebo o domácnost.

Pečovatelská služba nemůže být poskytnuta těmto seniorům:

1.senior nebydlí ve městě Rychnov nebo bydlí v okrajové části ( Dobrá voda, Liščina, Pelikovice )

2. senior trvale upoutaný na lůžko vyžadující trvalou 24 hodinovou péči a dohled.

3. senior má psychické nebo psychiatrické onemocnění vyžadující odbornou zdravotní péči a dohled

4. senior požaduje speciální diety - nemáme dodavatele

5. senior vyžadující specializovanou péči ve zdravotnickém zařízení

6. senior je závislí na návykových látkách (alkohol, drogy apod.)

7. senior agresivní ohrožující pečovatelky nebo okolí


V případě odmítnutí pečovatelské služby z výše uvedených důvodů se individuálně hledá řešení ve spolupráci s rodinou, obvodní lékařkou a dalšími organizacemi.PRINCIPY :
Pečovatelská služba je založena na diskrétnosti pečovatelek a je poskytována bez ohledu na národnost a vyznání. Pečovatelky spolupracují s rodinou, obvodní lékařkou a zajišťují dle potřeby činnost pedikérky, kadeřnice. Obyvatelé mají možnost navštěvovat klub důchodců v jídelně DPS a další aktivity. Pečovatelky reagují flexibilně na aktuální potřeby klienta.


ÚŘEDNÍ HODINY : Pečovatelky jsou dostupné na telefonu 488 880 941 vždy každý pracovní den 8,00 - 8,30 hodin nebo 14,00 - 15,00 hodin.

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.