Pečovatelská služba

Adresa služby:
Konopná 776/8
46014 Liberec 14

Provozovatel služby:
Diakonie Beránek o.s.

Informace o službě Pečovatelská služba

Diakonie Beránek o.s. Diakonie Beránek o.s.

Občanské sdružení Diakonie Beránek o.s. bylo založeno v roce 1991 Sborem Jednoty bratrské v Liberci. Diakonie Beránek o.s. vychází z křesťanských zásad a jejím cílem je pomoci lidem v nouzi. Za tímto účelem provozuje terénní pečovatelskou službu pro seniory v Liberci a v Hejnicích, která je dle zákona č. 108/2006 Sb. registrovanou sociální službou u KÚ Liberec. Jako službu související provozuje v Liberci Klub pro generaci III. věku.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Cíl této služby:
Cílem služby Diakonie Beránek je zmírnění pocitu osamění a ohrožení starých lidí, přinést jim pocit zabezpečení v období života, kdy se bez pomoci zvenčí ať již pro svůj vysoký věk, nemoc, nebo postižení neobejdou.

Cílová skupina klientů: senioři

Kapacita služby: 75 klientů

Pečovatelská služba Diakonie Beránek o.s. poskytuje své služby především starým osamělým lidem, dlouhodobě nemocným, lidem po úrazech, propuštěným pacientům z nemocnice nebo z léčebny dlouhodobě
nemocných, fyzicky handicapovaným, lidem upoutaným na vozík a všem těm, kteří si pro svůj věk či postižení nedokáží základní životní potřeby zajistit sami bez pomoci druhých.

Praktická pomoc v domácnostech klientů:
• pomoc při péči o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně
• příprava jednoduchého jídla, jeho podání
• dovoz obědů (pouze v Liberci)
• běžný úklid, údržba domácnosti, domácí práce, praní, žehlení
• běžný nákup
• velký nákup, nákup ošacení, spotřebičů apod.
• pochůzky – obstarání receptů, léků apod.
• doprovod, dohled
• vyřízení úředních záležitostí
• základní sociální poradenství

Služba pečovatelek je z praktického hlediska standardní, ale není zaměřena pouze na fyzické uspokojení potřeb seniorů. Usilujeme o komplexní péči, to znamená, že pečovatelky naslouchají klientům, které většinou trápí různé nemoci, bolesti, ale i pocity neužitečnosti a zbytečnosti. Vlídným způsobem je pak povzbuzují a těší.

Časová dostupnost služby:
• Po – Pá 8,00-16,00 hod.

Služba je poskytována v domácnosti klienta, a to 1-5x týdně v rozsahu 0,5-2,0 hod. Rozsah služby si klient určuje sám dle vlastní potřeby.

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Péče - 100 Kč/den
Praní a žehlení prádla cena/kg - 50 Kč/úkon
Dovoz oběda - 20 Kč/úkon