Pečovatelská služba

Adresa služby:
Tanvaldská 345
46311 Liberec 30

Provozovatel služby:
Diecézní charita Litoměřice

Informace o službě Pečovatelská služba

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba ( CHOPS ) Liberec

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LIBEREC

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LIBEREC:
Působnost služby:
Charitní pečovatelskou službu poskytujeme v Liberci a nově ve Frýdlantu a v jeho spádových obcích a v Novém Městě pod Smrkem a jeho spádových obcích.

Cílové skupiny:
- senioři
- osoby se zdravotním postižením
- osoby s chronickým onemocněním

Věková struktura uživatel:
- mladí dospělí (19 - 26 let)
- dospělí (27 - 64 let)
- mladší senioři (65 - 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)

Činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
- pomoc při zajištění chodu domácnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník: