Domov pro seniory

Adresa služby:
Domažlická 880
46010 Liberec

Provozovatel služby:
Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Domov se zvláštním režimem

Informace o službě Domov pro seniory

Dům seniorů Liberec - Františkov Dům seniorů Liberec - Františkov Dům seniorů Liberec - Františkov Dům seniorů Liberec - Františkov

DOMOV PRO SENIORY

Posláním pobytové sociální služby Domov pro seniory je poskytovat odpovídající podporu a péči v každodenním životě lidem starším 65ti let, kterým není možné potřebnou podporu a péči zajistit prostřednictvím sociální služby a rodiny v domácím prostředí. Uživatelům služby nabízíme respekt k individualitě každého člověka, profesionální služby a bezpečné prostředí.

CÍLE SLUŽBY
zajistit ubytování uživatelům služby v jednolůžkových pokojích a stálým týmem pracovníků, kteří budou podporovat uživatele služby v:
- rozhodování o způsobu a stylu svého života;
- ve využívání svých schopností;
- v udržování dovedností potřebných k životu co nejméně závislému na pomoci druhých;
- ve využívání veřejných míst a služeb v okolí Domu seniorů Liberec – Františkov, p.o.;
- v udržování kontaktů s rodinou a blízkými lidmi.
Pokud se situace uživatele změní natolik, že podpora udržování dovedností nebude možná, poskytovat péči prostřednictvím vyškolených pracovníků, aby uživatel služby mohl v Domě seniorů dožít.
Zavést systém vzdělávání pracovníků domova, který reaguje na potřeby pracovníků domova.

ZÁSADY SLUŽBY
Pracovníci domova zachovávají lidskou důstojnost při jednání se zájemci o službu a při poskytování služby vůči všem uživatelů služby.
Pracovníci domova zachovávají mlčenlivost o údajích týkajících se uživatelů služby. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu.
Pracovníci domova respektují individualitu každého uživatele služby a každého zájemce o službu.
Pracovníci domova si jsou vědomi, že mezi poskytovatelem a uživatelem platí smluvní vztah a jsou si vědomi rovnosti tohoto vztahu.
Pracovníci domova věnují maximální pozornost k ochraně základních lidských práv a základních svobod uživatelů služby a zájemců služby, především kteří již nedokáží tato práva a svobody hájit sami.

Okruh osob, kterým je služba určena:

Služba je určena lidem starším 65ti let, kterým není možné zajistit potřebnou podporu a péči v každodenním životě prostřednictvím sociální služby a rodiny v domácím prostředí.

Služba zahrnuje celoroční ubytování, celodenní stravování a 24 hodin dostupnou pomoc při zvládání každodenních činností a je poskytována v bezbariérovém zařízení sociálních služeb Domu seniorů Liberec – Františkov, p.o., Domažlická 880/8, Liberec 3, v klidné části města Liberec.

Kapacita služby Domov pro seniory je 166 míst. Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje pro uživatele služby Domova pro seniory jsou ve třech domech, celkem na dvanácti patrech. Na jednom patře je ubytováno vždy mezi 16ti a 19ti seniory. Služby na každém patře jsou poskytovány stálým týmem pečovatelů (pracovník v sociálních službách). Pomoc pečovatelů a zdravotní sestry je dostupná 24 hodin denně. Lékař je k dispozici 1x v týdnu.

Rozsah pomoci jednotlivým uživatelům je různý a odvíjí se od jejich stávajících schopností a individuálních potřeb. Podle toho, kolik pomoci potřebují, je některým uživatelům poskytována přímá podpora několik hodin denně včetně noci, jiným třeba pravidelně jednou za den a dále, když ji potřebují. Jak budou služby pro každého uživatele stanoveny domlouvá spolu s uživatelem před nastěhováním a na začátku spolupráce sociální pracovník, dále pak pečovatel.

KLIENTY PODPORUJEME:
- v rozhodování o způsobu a stylu svého života
- ve využívání svých schopností
- v udržování dovedností potřebných k životu co nejméně závislému na pomoci druhých
- ve využívání veřejných míst a služeb v okolí Domu seniorů
- v udržování kontaktů s rodinou a blízkými lidmi

Pokud se situace uživatele změní natolik, že podpora udržování dovedností není účelná, poskytujeme mu takový rozsah péče, aby mohl v klidu v Domě seniorů dožít v důstojných podmínkách, s potřebnou pomocí a péčí. Poslední chvíle života může uživatel služby prožít v Domě seniorů se svými blízkými.

Metody práce všech pracovníků Domova pro seniory se odvíjejí od respektování individuality každého uživatele, zahrnují maximální ochranu práv uživatelů a usilují o spojení profesionality s lidským přístupem.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Občané starší 65ti let, kterým není možné zajistit potřebnou podporu a péči v každodenním životě prostřednictvím sociální služby a rodiny v domácím prostředí.

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Jednolůžkový pokoj se soc.zařízením + STANDARD strava - 9278 Kč/měsíc
Jednolůžkový pokoj se soc.zařízením + DIA strava - 9430 Kč/měsíc
Jednolůžkový pokoj BEZ soc.zařízením + STANDARD strava - 8974 Kč/měsíc
Jednolůžkový pokoj BEZ soc.zařízením + DIA strava - 9126 Kč/měsíc
Dvoulůžkový pokoj + STANDARD strava - 9278 Kč/měsíc

Podobné služby: