Domov pro seniory

Adresa služby:
U Sila 321
46311 Liberec

Provozovatel služby:
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Domov se zvláštním režimem

Informace o službě Domov pro seniory

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou

DOMOV PRO SENIORY

Naše zařízení bylo zprovozněno roku 1904, před více než 100 lety a do roku 1945 se provozovalo jako chudobinec s různou kapacitou v jednotlivých obdobích. Po roce 1945 se název „ Chudobinec“ změnil dle nových zákonů na Domov důchodců a od roku 2007 na Domov pro seniory. V roce 1993 se podařilo za spolupráce s naším tehdejším zřizovatelem Okresním úřadem v Liberci rozšířit sociální zařízení o objekt Dům Marta a za finanční podpory Nadace Hermanna Niermanna z Německa provést rozsáhlou přístavbu a rekonstrukci stávajícího objektu. Kladli jsme důraz na kvalitu bydlení, služeb a života i za cenu snížení počtu klientů ze 160 na 104 osob. Při přípravě a realizaci této přestavby jsme čerpali ze zkušeností a spolupráce se zařízeními se stejnou službou pro
seniory v Německu, Holandsku, ale i v Rakousku. Po technické stránce nám nejvíce vyhovoval model se zaměřením na větší komfort v oblasti bydlení. Již v té době jsme klientelu rozdělili do dvou skupin, a to na skupinu se zvýšenou ošetřovatelskou péčí a skupinu schopnějších klientů. Pro tuto skupinu byly vybudovány jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením vč. koupelny, malou čajovou kuchyňkou a obývacím pokojem. Pro manželské páry pak ve větší rozloze a stejném provedení dvoulůžkové pokoje.

Od roku 2006 dle nového zákona a po provedené registraci poskytuje naše sociální zařízení dvě služby, a to v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem, viz charakteristika na Úvodní straně.

2013
Dle registrace snižujeme kapacitu domova ze 104 obyvatel na 96 osob. Změny se týkají ubytování v Domově se zvláštním režimem v objektu Nový domov. Ve čtyřlůžkových pokojích přepažených mobilní posuvnou stěnou budou postupně redukována 2 lůžka. Toto řešení lépe vyhovuje životu klientů a zároveň usnadní pohyb pečujícímu personálu, který k manipulaci s klientem /polohování, provádění nezbytných hygienických úkonů apd./ nebo při manévrování s vozíkem potřebuje dostatek prostoru.

V tomto roce se nám podařilo ve spolupráci s naším zřizovatelem Libereckým krajem instalovat Elektrickou požární signalizaci, která zajistí bezpečnost uživatelů služeb, zaměstnanců i majetku našeho sociální zařízení.


Zdravotní a ošetřovatelské služby

Domov zajišťuje nepřetržitě klientům zdravotní a ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Pečující personál poskytuje klientům podporu a pomoc při péči o svoji osobu, dále napomáhá klientům v naplňování osobních potřeb a cílů. Odbornou zdravotní péči zajišťuje lékař, který do zařízení dochází pravidelně 2x týdně, dále dle potřeby klientů.


Sociální služby

Sociální služby jsou zajišťovány sociálními pracovníky. Jedná se zejména o pomoc při řešení majetkoprávních záležitosti klientů, pomoc při vyřizování úředních i soukromých záležitostí, pomoc při jednání s úřady, pomoc při hospodaření s penězi, pomoc při podpoře vztahů klienta s jeho rodinou, pomoc a podpora ve využívání dalších veřejných zdrojů.


Zájmová činnost a aktivizace

Klienti mají možnost využít nabídky programů a činností dle plánu na příslušný rok. Dále mají možnost využívat terapeutické dílny, kde je činnost zaměřená na ruční práce. Nejsou-li někteří klienti schopni navštěvovat dílny ze zdravotních důvodů a mají o tuto činnost zájem, dochází terapeutky dle dohody na jejich pokoje. Podrobnější informace zde


Pravidelné aktivity

Program je průběžně doplňován o další akce, viz aktuality .... zde
» Středa od 14.00 – 15.00 hodin - muzikoterapie - společné zpívání klientů za klavírního doprovodu.
» Společná oslava narozenin klientů každý měsíc, dle měsíce narození.
» Jedenkrát do měsíce posezení s ředitelem při kávě, informační servis o záměrech a dění nejen v našem zařízení, diskuse - stížnosti, náměty, připomínky.
» Výlety – během roku připravujeme výlety, kterých se zúčastňují také imobilní klieti.
» Pracovní zájmová činnost klientů je prováděna dle plánu terapeutek v dílnách pro dobrovolné pracovní činnosti.
» Každý všední den pracovní terapie u lůžka v Domově se zvláštním režimem i v Domově pro seniory.
» Pondělí - rehabilitační cvičení pro klienty Domova pro seniory, oddělení C.
» Středa - rehabilitační cvičení pro klienty v tělocvičně Domu Marta.
» Pondělí - rehabilitační cvičení pro klienty v Domově pro seniory - odd. C
» Bohoslužby církve Římskokatolické každou sobotu.


Služby zajišťované cizími subjekty

Klienti mohou v zařízení využívat i jiných služeb, které jsou zajišťovány cizími subjekty - nákup v kantýně, posezení v kavárně, kadeřnické a holičské služby, pedikúra apd.

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Standardní strava - 134 Kč/den
Diabetická strava - 142 Kč/den

Jednolůžkový pokoj - 180 Kč/den
Dvoulůžkový pokoj - 160 Kč/den

Podobné služby: