Domov pro seniory

Adresa služby:
Vítězslava Nezvala 87/14
46602 Jablonec nad Nisou

Provozovatel služby:
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Domov se zvláštním režimem

Informace o službě Domov pro seniory

Domov důchodců Jablonecké Paseky Domov důchodců Jablonecké Paseky Domov důchodců Jablonecké Paseky Domov důchodců Jablonecké Paseky

DOMOV PRO SENIORY

Poslání

Posláním Domova pro seniory je v bezpečném a přirozeném prostředí umožnit klientům prožít plnohodnotný, aktivní a důstojný život.

Domov poskytuje sociální služby těm seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby do té míry, že nemohou žit ve svém přirozeném prostředí.

Sociální služby jsou poskytovány klientům s respektováním jejich individuálních potřeb a práva na rozhodování o vlastním způsobu života. Klientům je poskytována podpora v míře, která co nejvíce zachovává a rozvíjí jejich schopnosti a snižuje závislost na poskytované službě.

Individuálně je s klienty plánována podpora v činnostech denní péče i v udržení a rozvíjení sociálních kontaktů s cílem, aby klient mohl v domově žít způsobem jemu běžným. Péče v domově je poskytována kvalifikovaným personálem, je kvalitní a bezpečná.

PLNOHODNOTNÝ, AKTIVNÍ A DŮSTOJNÝ ŽIVOT V DOMOVĚ PRO SENIORY = INDIVIDUÁLNĚ PLÁNOVANÁ SLUŽBA + PŘIMĚŘENÁ MÍRA PODPORY + UDRŽENÍ A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH KONTAKTŮ + KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL + KVALITNÍ A BEZPEČNÁ SLUŽBA


Cíl

Na základě poskytovaných sociálních služeb nabízet klientům prožití plnohodnotného života v bezpečném a přirozeném prostředí.


Cílová skupina


Domov pro seniory je určen pro klienty, kteří:

-jsou nepřetržitě závislí na péči druhé osoby, přičemž potřeba péče a dohledu je taková, že ji nelze zajistit jiným způsobem (rodina, osobní asistence, domácí péče) nebo chybí rodinné zázemí či rodinné zázemí --- - neplní svou funkci přiměřeným způsobem, hrozí sociální vyloučení
- jsou stabilizovaní a jejich stav nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici či léčebně
- dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu
- nenarušují lidské soužití


Charakteristika

Domov pro seniory je přizpůsoben domácímu prostředí, kde mohou klienti využívat společenské prostory, klubovny, kuchyňky a zapojovat se do nabízených aktivit.


Forma poskytovaných služeb

- ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích se společnou nebo samostatnou koupelnou, v jednolůžkových pokojích bez koupelny v omezeném množství
- stravování ve společné jídelně nebo na pokojích, celodenní strava - - - racionální a diabetická
- praní osobního prádla
- celodenní ošetřovatelská péče
- společné a individuální cvičení
- rehabilitace
- kulturní a společenské akce
- individuální plánování služby


Kdo se na službách podílí

Podporu v domově pro seniory poskytuje tým pracovníků přímé obslužné péče, zdravotní sestry, sociální pracovnice, rehabilitační pracovnice, instruktor sociální péče. Na chodu oddělení se podílí i pracovníci kuchyně, prádelny, údržby a uklizečky.


Obsah celodenní péče

- poskytujeme péči a podporu v aktivitách denního života, které vycházejí z individuálních potřeb klienta a při kterých podporujeme jeho návyky a záliby
- snažíme se udržet, případně zlepšit jeho schopnosti a soběstačnost
- zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (procházky, výlety, kavárničky, zábavy, bohoslužby)
- zajišťujeme přiměřený pohybový režim, pohybovou terapii, fyzioterapii (společné cvičení, procvičování chůze)
- využíváme znalostí v oblasti verbální a neverbální komunikace, -- -- -- validace, bazální stimulace a reminiscence
- spolupracujeme s rodinu a napomáháme vztah udržet a rozvíjet
- hodnotíme stav klienta, sestavujeme individuální plán péče a naplňování jeho cílů, sledujeme psychický stav

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Standardní strava - 140 Kč/den
Diabetická strava - 152 Kč/den

Jednolůžkový pokoj s vlastní koupelnou - 200 Kč/den
Jednolůžkový pokoj - koupelna pro 2 pokoje - 197 Kč/den
Jednolůžkový pokoj bez koupelny - 185 Kč/den
Dvoulůžkový pokoj s vlastní koupelnou - 180 Kč/den
Dvoulůžkový pokoj - koupelna pro 2 pokoje - 177 Kč/den

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.

Podobné služby: