Domov se zvláštním režimem

Adresa služby:
Jindřichovice pod Smrkem 238
46365 Jindřichovice pod Smrkem

Provozovatel služby:
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Domov pro seniory
Odlehčovací služba – pobytová

Informace o službě Domov se zvláštním režimem

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem (dále jen Domov) je rezidenční pobytové zařízení, které poskytuje 24 hodinovou péči, ubytování, stravování a služby seniorům po celý rok. Náš Domov má celkem 66 uživatelů. Jednu třetinu tvoří muži a dvě třetiny ženy. Služba je poskytována na vilách, které jsou rozmístěny po obci.

Naší velkou prioritou je to, že se náš Domov nachází v klidném prostředí obce Jindřichovice pod Smrkem, která má cca kolem 700 obyvatel. Kousek od nás jsou hranice s Polskem. Nacházíme se v přírodním prostoru, který využíváme k procházkám na čerstvém vzduchu a k načerpání nové síly.

Naší největší snahou je to, aby u nás senioři prožili klidné stáří, aby se cítili jako doma a zajistili jsme jim důstojný život v jejich možnostech. Nikomu nebráníme dělat to, co ho baví a naopak ho v tom i podporujeme a motivujeme k dalším a pokud to i jde, tak k lepším výkonům. Také se snažíme o to, aby uživatelé navazovali mezi sebou vzájemný kontakt a vztahy.


Poslání Domova

Péči poskytujeme v současné době ve 3 samostatných vilách, u kterých nechybí i velké zahrady, které využíváme k procházkám a i sběru hub. Jednotlivé vily nepřesahují 25 klientů. Všechny tři vily Rozálie, Daniela a Albert (tak je máme pojmenované) jsou po celkových rekonstrukcích. Pro zvláštní režim máme vilu Albert a vilu Rozálii. Vila Albert je specializované místo pro klienty s Alzheimerovou demencí. Na zahradě vily Albert je velký kruhový altán, který má uprostřed krb, který využíváme k opékání buřtů, posezení a jiným společenským akcím. Na vile Rozálii máme hudební aparaturu, kterou využíváme při různých akcích (např. čarodějnice, masopust, aj.).


Cíl Domova

Cílem naší sociální služby je, aby uživatelé prožili co nejplnohodnotněji své stáří. Také podporujeme kontakt s rodinou, příbuznými nebo přáteli. Snažíme se o rozvoj schopností našich uživatelů, abychom snížili jejich deficit sebepéče, naplnit volný čas, udržovat a posilovat soudržnost, podporovat sociální začleňování jednotlivců a pomáháme při řešení jejich problémů. Snažíme se uživatelům poskytnout odpovídající péči jejich bio-psycho-sociálním a spirituálním potřebám.


Historie vzniku a jeho současnost

Domov vznikl v bývalých vilách továrníka Heintschla von Heinegg a jeho potomků, kterým byl majetek zkonfiskován dekretem č. 108/1945. Již od 15. 06. 1959 docházelo k postupným úpravám objektů k bydlení pro seniory. Tedy úpravy probíhaly od roku 1959 do 1962.

Péči o seniory poskytovaly řeholní sestry z Misijní kongregace služebnic Ducha svatého, původem ze Slovenska. Bylo jich s Matkou představenou 21. Prvním ředitelem byl pan Karel Plecháč, občan obce Jindřichovice pod Smrkem. První obyvatelkou byla paní Antonie Kreminová, nastoupila 26. 07. 1959, dále Aninka Erneeová, která nastoupila 30. 07. 1959.

Oficiálním dnem otevření ÚSP – DD byl 4. srpen 1959, v Domově bylo již prvních 20 obyvatel v pavilonu A (dnes vila Rozálie). V listopadu 1959 byl otevřen pavilon B (dnes vila Daniela) pro ležící a těžce nemocné obyvatele. Pro zajištění pohodlí a dobré péče došlo v roce 1962 k instalaci ústředního topení. V témže roce došlo k úpravám na dalším pavilonu C (dnes vila Albert), a ten byl slavnostně otevřen 12. prosince 1962. Definitivní podoba Domova měla pavilony A, B a C s celkovým počtem 150 obyvatel. Domov měl vlastní prádelnu i centrální kuchyni. V roce 1972 byl po generální opravě v letech 1969 – 1972 opraven pavilon C (vila Albert). Prvními obyvatelkami byly Naďa Čížková, Františka Kvapilová a Josefa Zítková, celkový počet obyvatelek byl 32.

Jednotlivé vily byly umístěné v samostatných velkých zahradách s parkovou úpravou. O okolí objektů se staraly jak sestry, tak další zaměstnanci Domova. V 60. letech 20. století se stal Domov krajským vítězem o vzorný Domov Severočeského kraje.

Řeholní sestry zde usilovaly také o duchovní blaho a pohodu obyvatel. Již 40 let před vyhlášením Velkého Jubilea 2000 sv. Otcem Janem Pavlem II., který doporučil vhodnost dialogu s nekatolickými církvemi a jinými vyznavači dalších náboženství, zde sestry aplikovaly čilý ekumenický dialog. Tedy spolupracovaly se zástupci nekatolických církví v poskytování pastorační péče.

Prvními civilními zaměstnanci od roku 1959 byly: Anna Seidlová (bývalá uživatelka Domova), Krista Plecháčová (seniorka obce) a Erich Stompe. V letech 1968 – 69 nastoupilo mnoho zaměstnanců, kteří ještě v dnešní době žijí v obci Jidřichovice na zaslouženém odpočinku. Jsou to: Krista Burešová, Helena Kopalová, Irena Kozlovská, Eva Mauerová, Dana Formanová, Linda Černicová, Antonie Gažová (Zadražilová), aj.

Rok 1968 byl také rokem obsazení země okupačními vojsky Varšavské smlouvy, které také projely obcí Jindřichovice pod Smrkem.

Novou etapu zažil Domov po roce 1989. V současné době má Domov 3 vily s kapacitou 66 lůžek pro seniory. Dále zde pracují v přímé péči sestry a pečovatelky, o aktivizaci se starají pracovní terapeutky, a další pomocný a technický personál. Za kvalitu poskytované péče odpovídá vedoucí ošetřovatelské péče. Celkový počet zaměstnanců je 53. V péči o seniory používáme metody konceptu Bazální stimulace®, ve kterém byl proškolen celý tým pečovatelek a sester.

Vila Rozálie byla zrekonstruována v roce 2000, jako první objekt v porevoluční době. Byly vybudovány 1 – 3 lůžkové pokoje pro uživatele vyžadující trvale ošetřovatelskou a pečovatelkou službu s kapacitou 22 lůžek. Součástí objektu je výtah, prostory jsou bezbariérové. Byly zachované secesní prvky na fasádě původních kachlových krbů, vitrážového okna na schodišti a dřevěných schodů.

Vila Albert byla zrekonstruována v roce 2002 pro 20 seniorů jako ošetřovatelské oddělení pečující převážně o uživatele s Alzheimerovou demencí. Objekt je bezbariérový, opatřený výtahem. Pokoje jsou dvoulůžkové. Původními prvky je dřevěné schodiště a domovní znamení. V areálu je také velký gril, který využíváme pro kulturní aktivity seniorů nebo zaměstnanců. Vila je samostatně umístěna v blízkosti Obecního úřadu v sousedství ZŠ a má pěknou a velkou zahradu. Tím je zajištěna pohoda a bezpečnost uživatelů s demencí.

Poslední nejrozsáhlejší rekonstrukcí prošla vila Daniela v roce 2005. Zde se nachází 1 – 2 lůžkové pokoje, budova je bezbariérová, pokoje mají vlastní sociální zázemí. Jednotlivá patra jsou barevně odlišena.

Uživatelé sezóně rádi využívají koncerty v Liberci, jezdí na výlety do zdejšího okolí. Domov spolupracuje s MŠ a ZŠ. Děti rády předčítají seniorům nebo jim zpívají a hrají divadlo.

Součástí poskytovaných služeb je prádelna a centrální kuchyně. Zde se připravuje strava, která je následně rozvážená na jednotlivé vily.

S registrací sociální služby na Krajském úřadě v roce 2007 poskytuje uživatelům a nabízí budoucím zájemcům z Frýdlantského výběžku tyto služby: Domov pro seniory (určený pro seniory se sníženou péčí o sebe) a Domov se zvláštním režimem (senioři trpící demencí nebo psychickým onemocněním).

Domov má vlastní zdroje pitné vody a ČOV, separuje odpady a snaží se chovat šetrně k přírodě.

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Standardní strava - 114 Kč/den

Jednolůžkový pokoj - 200 Kč/den
Dvoulůžkový pokoj - 180 Kč/den
Třílůžkový pokoj - 150 Kč/den

Podobné služby: