Domov se zvláštním režimem

Adresa služby:
Benešova 1
47152 Sloup v Čechách

Provozovatel služby:
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Domov pro seniory

Informace o službě Domov se zvláštním režimem

Domov důchodců Sloup v Čechách Domov důchodců Sloup v Čechách Domov důchodců Sloup v Čechách Domov důchodců Sloup v Čechách

DOMOV ZE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Domov se nachází v barokním zámku, který je nově upraven pro kvalitní a poklidný život seniorů se specifickými potřebami. Zařízení disponuje od začátku roku 2007 pouze jedno a dvoulůžkovými pokoji se základním moderním vybavením (postel, skříň, stůl, křeslo, noční stolek).
Kapacita zařízení je 80 lůžek (60 domov pro seniory, 20 DZR), péče je poskytována 24 hodin denně.

Muži od 50 let věku v plném invalidním nebo starobním důchodu v nepříznivé sociální situaci, trpící alkoholismem a takovými psychickými poruchami, které neomezují klienta v dodržování Pravidel bydlení. Klienti, kteří nejsou a nebyli závislí na drogách mimo alkoholu. Klienti, kteří se léčili, nebo léčí z alkoholismu a jsou odhodláni pracovat se svojí závislostí v souvislosti s Individuálním plánem a Smlouvou o poskytování služby. Klienti, kteří nejsou odkázáni při své mobilitě na pomoc druhé osoby. Klienti, kteří potřebují v rámci zlepšení svého stavu vykonávat samoobslužné aktivity a pracovní terapii.


Inspekce kvality poskytování sociálních služeb

V únoru 2013 proběhla v organizaci základní inspekce poskytování sociálních služeb ve zkráceném rozsahu. Organizace inspekcí úspěšně prošla. Realizovaný předmět inspekce:
Inspekce byla zaměřena na kontrolu poslání a cílů služby, jejich vyhodnocování, dále na ochranu práv, jednání se zájemcem o službu, na uzavírání smluv o poskytování sociální služby, poskytování úkonů a stanovení výše úhrad za tyto úkony, individuální plánování a stanovení individuálního přístupu ke klientovi v rámci poskytované služby, možnost podávání stížností, zprostředkování dostupných služeb na další dostupné zdroje.

HISTORIE

Domov se nachází v malé vesnici, která má velice bohatou historii. První historická zmínka je z r. 1324. Již ve 14. století byl sloupský hrad nejen panským sídlem, ale také místem, kde se vybíralo clo na tzv. staré českolipské cestě, spojující české vnitrozemí přes Českou Lípu se Žitavou. Kolem roku 1690 byl pískovcový hrad obydlen poustevníky. Význam vsi výrazně vzrostl v 18. st., kdy se do Sloupu v Čechách přistěhoval šlechtický rod Kinských. Konkrétně Josef Jan Maxmilián Kinský. Ten v roce 1726 zdědil sloupské panství. Později pak přikoupil i sousední Svojkov. Založil v okolí i několik vesnic, jako např. Josefov, Maxov, část Janova a Pihelu. V roce 1730 Josef Jan nechal vystavět zámecké sídlo pro své potřeby. K zámku nechal vytvořit elegantní zahradu obklopenou kamenou zdí. Stavba byla dokončena v roce 1733. Kinský také nechal postavit kapli sv. Jana Nepomuckého, která je spojena lipovou alejí se zámeckou zahradou. Zámek i kaple jsou vyzdobeny sochami z dílny Matěje Bernarda Brauna a Matěje Antonína Brauna.

sochy Už od počátků byl zámek charakteristický svými charitativními činnostmi. Hrabě Kinský usiloval nejen o hmotné povznesení celého panství, ale i o sociální zabezpečení nejchudších poddaných. Výrazem těchto snah bylo založení špitálu zasvěceného sv.Janu Nepomuckému. Špitál zastával zároveň i funkci sirotčince. K těmto účelům sloužil zámek až do druhé světové války.

V roce 1943 sloužil zámek jako úkryt k umístění památkových souborů z libereckých muzeí, evakuovaných před hrozbou leteckého bombardování. Majitelem byl rod Preisingů, kterým byl zámek po roku 1945 zkonfiskován. Posledním šlechtickým obyvatelem zámku byla Julie Kinská, jež obývala zámek do roku 1945.

V roce 1946 zde bylo zřízeno rekreační středisko pro děti a učňovský dorost. Za 12 let na to vyhořel definitivně svojkovský zámek, ve kterém byl domov důchodců. Ten byl v září 1958 přestěhován do sloupského zámku pod záštitou Okresního ústavu sociálních služeb. Nyní je zřizovatelem Krajský úřad Liberec, který spravuje Domov důchodců ve Sloupu v Čechách.

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Standardní strava - 133 Kč/den
Diabetická strava - 135 Kč/den

Jednolůžkový pokoj - 200 Kč/den
Dvoulůžkový pokoj - 195 Kč/den
Vícelůžkový pokoj - 190 Kč/den

TV na pokoji - 30 Kč/měsíc
Lednice na pokoji - malá - 30 Kč/měsíc
Mikrovlnná trouba na pokoji - 50 Kč/měsíc