Domov se zvláštním režimem

Adresa služby:
Dolní Rokytnice 291
51244 Rokytnice nad Jizerou

Provozovatel služby:
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Domov pro seniory

Informace o službě Domov se zvláštním režimem

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Domov důchodců poskytuje celoroční pobyt seniorům, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby, a ta jim nemůže být zajištěna jinou sociální službou poskytovanou v jejich přirozeném prostředí.

Pomáháme tak klientům a jejich rodinám překonat problémy spojené s omezením soběstačnosti z důvodů pokročilého stáří nebo onemocnění demencí.

Smyslem práce týmu kvalifikovaného personálu je nahradit klientům domov, respektovat jejich přání a vůli, podporovat je v aktivním životě, udržet soběstačnost a zajistit prožití konce života v důstojných podmínkách uprostřed lidského společenství, které je vstřícné k potřebám jednotlivce.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Ubytování

Naši klienti jsou ubytováni v převážně jednolůžkových pokojích, zejména pro partnery (manžele) je určeno několik pokojů dvoulůžkových. Obvykle dva klienti sdílí pokojovou koupelnu s WC a sprchovým koutem. Veškeré prostory Domova jsou plně bezbariérové.

Pokoje jsou standardně vybaveny základním nábytkem (polohovací postel, noční stolek, stůl, židle, křeslo, skříň malá a velká), klient si může svůj pokoj dovybavit vlastními předměty i nábytkem (lednička, televize, rádio, křeslo, květiny, obrazy apod.). Klient má také možnost připojení vlastní telefonní linky. Provoz elektrospotřebičů je zpoplatněn dle ceníku.

Obvykle je brán ohled na přání klienta ve věci výběru pokoje, ale ne vždy lze plně vyhovět všem požadavkům. Pokud klient není spokojen s případným kompromisem, dostane možnost přestěhování, když se uvolní jemu více vyhovující pokoj.

Koupelna
V každém patře domu se nachází velká bezbariérová koupelna s moderním zvedacím zařízením a výškově nastavitelnou vanou a slouží k potřebám jak mobilních, tak imobilních klientů.


Stravování

Kuchyň
O zdravou stravu klientů i zaměstnanců se stará tým kuchařů ve spolupráci s dietní sestrou a klienty.
Vaří se v moderní kuchyni ve vedlejší budově Domova, která je s hlavní částí propojena budovou jídelny.

Jídelna
Domov disponuje bezbariérovou jídelnou, která se nachází v samostatné přízemní části komplexu, sousedí s hlavní částí Domova a s budovou kuchyně. Do jídelny docházejí zejména mobilní klienti na snídaně, obědy a večeře. Jako nejprostornější místnost domova slouží jídelna i jako prostor pro konání kulturních a společenských akcí určených všem klientům domova.

Detaily stravování:

Klient odebírá stravu podle stravovací jednotky za stravu normální 5x denně ve složení: snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře.
Klient má právo na dietní stravu, určí-li ji ze zdravotních důvodů lékař.
Stravovací komise se schází 1x týdně za účasti šéfkuchaře, vedoucí ošetřovatelské péče a zástupců klientů, na základě závěrů jejího jednání je sestavován jídelní lístek na další období. Každý klient může:
účastnit se stravovací komise
ovlivňovat svým přáním složení jídelního lístku
mít připomínky ke kvalitě podávané stravy
má právo na to, aby jeho připomínky byly vyslyšeny, bylo o nich jednáno a k nim příhlíženo při sestavování jídelníčku i hodnocení kvality podávané stravy
Klient má právo vybrat si oběd v den svých narozenin.
Klient má právo se stravovat v jídelně, v případě zdravotních potíží si nechat podat stravu na pokoj, v případě neschopnosti se sám najíst být krmen.
Klient má právo se rozhodnout, jakou stravu a v jakém množství bude přijímat.
Během celého dne je v kuchyni klientů k dispozici pečivo, které si mohou klienti sami v případě potřeby nabídnout.
V kuchyni klientů si klient může uvařit pro sebe nebo návštěvu nápoje, uložit potraviny do lednice a uvařit nebo ohřát po dohodě jednoduchá jídla. Po použití musí kuchyň zanechat v původním stavu.


Úkony péče

Péči provádějí pracovníci přímé obslužné péče podle zavedených pravidel takovým způsobem, aby byla v maximální míře podporována ještě zachovaná soběstačnost a schopnosti klienta a klient mohl žít běžným způsobem života.
Klientům poskytují podporu nebo pomoc při:

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
osobní hygieně
udržení dosavadních motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, případně jejich nácviku a upevňování
aktivizaci a vyplnění volného času
Prostředí je pro klienty bezpečné, protože je šance, že se dovolají pomoci. Signalizace je na každém pokoji i toaletě a volání může slyšet pečovatelka nebo soused. Klienti mají vždy někoho na blízku.
Domov má k dispozici moderní mobilní zvedací zařízení, která zajišťují komfort a bezpečnost klientů se sníženou pohyblivosti při jejich přemisťování.


Společenské prostředí

Na každém obytném patře je k dispozici velká a malá společenská místnost, kde se klienti mohou setkávat a společně provozovat různé činnosti nebo zde mohou trávit čas se svými blízkými. Velké místnosti jsou vybaveny knihovnou (DS) nebo kuchyňkou (DZR), televizí, rádiem a akváriem. Malé společenské místnosti televizí a nabízejí nádherný výhled na Lysou horu a Kotel v Rokytnici n. J.
Venkovní prostory nabízejí posezení na slunných balkónech, prostorný dvůr s lavičkami a pergolami, udržovanou zahradu s altánky a dlážděnými cestičkami. Na kraji blízkého lesíka mohou klienti posedět na lavičkách nebo dojít až k lavičce u „lípy“ a těšit se výhledem na okolní kopce a vesničky.


Aktivizace a volný čas

Každé oddělní má svoji aktivizační pracovnici, jejímž úkolem je vytvářet podmínky pro nejrůznější činnosti, které klienty zajímají, pořádání kulturních akcí a společenského vyžití ve spolupráci s pečovatelkami, sociálními pracovnicemi a vedoucí sociální péče
Nabízené možnosti:

dopolední program ručních prací
individuální cvičení (motomed, magnetoterapeutický přístroj a jiné drobné pomůcky)
skupinová cvičení
bazální stimulace
pravidelné odpolední akce (viz sekce společenské aktivity)
společenská setkání (oslavy, výročí, tradice, rozloučení), návštěvy vrstevníků
vzpomínání s fotografiemi, křížovky, stolní hry
příprava občerstvení, odpolední káva
promítání starých českých filmů, zpívání s dechovkou
kulturní akce („Sejkorák“, opékání buřtů, vystoupení dětí, umělců)
doprovod do města na kulturní akce, za vrstevníky
výzdoba prostředí podle ročního období


Zdravotní péče

Praktický lékař dochází do zařízení 3x týdně, podle potřeby navštěvuje klienty na jejich pokojích nebo klienti docházejí do ordinace, která je umístěna v budově.
V ordinaci DD působí 1x měsíčně diabetolog a podle potřeby oční lékařka. Stomatolog z Rokytnice nad Jizerou může ve výjimečných případech zajet za klientem na jeho pokoj.
Při návštěvě zdravotnických zařízení doprovází klienta jeho rodina, případně personál domova.

Celodenní ošetřovatelskou péči zajišťují vlastní zdravotní sestry s odbornou způsobilostí, které:
- vytvářejí ošetřovatelský plán dle ordinace lékaře
- sledují fyziologické funkce a spánek
- doporučují dietu a odpovídající výživu
- poskytují podporu nebo pomoc při podávání léků
- provádějí běžná ošetření
- převazují rány, provádějí prevenci a léčba dekubitů

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Standardní strava - 131 Kč/den
Diabetická strava - 144 Kč/den

Ubytování - 200 Kč/den

Lednička - 62 Kč/měsíc
Televize - 42 Kč/měsíc

Podobné služby: