Pečovatelská služba

Adresa služby:
Lázeňská 134
46352 Osečná

Provozovatel služby:
Lázně Kundratice a.s.

Informace o službě Pečovatelská služba

Lázně Kundratice a.s. Lázně Kundratice a.s. Lázně Kundratice a.s. Lázně Kundratice a.s.

Pečovatelská služba Lázně Kundratice a.s.

Poskytovatelem sociálních služeb pečovatelské péče jsou Lázně Kunratice a.s. se sídlem Lázeňská 134, Osečná, které pečovatelskou službu vykonávají na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje odboru soc. věcí ze dne 22.5.2013.

Pečovatelská služba obsahuje tyto základní činnosti:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- fakultativní služby


Poslání pečovatelské služby

Poskytujeme komplex terénních pečovatelských služeb v domácnostech uživatelů v areálu Lázní Kundratice. Služby občanům umožňují zachovat si v dostatečné míře dosavadní způsob života, kompenzovat sníženou soběstačnost a oddalovat nutnost ústavní péče.

Formy poskytování:
terénní – v areálu Lázní Kundratice

Pracovní doba:
pondělí - neděle 7:00 - 18:00 hodin

Cílová skupina klientů:
Pečovatelská služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností převážně z důvodu sníženého zdravotního stavu a věku (senioři)
Pravidla poskytování péče:
Pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy mezi organizací a občanem.
Zájemce o službu je před uzavřením smlouvy srozumitelně seznámen s možnostmi a způsoby poskytování služeb, ceníkem služeb a způsobem úhrady, s právy a povinnostmi uživatelů služby.
Sjednání a zavedení služeb provádí vždy příslušný vedoucí pracovník u pečovatelské služby. Sjednání služby předchází sociální šetření, kterého se s vedoucím pracovníkem účastní sociální pracovník organizace.


LÁZNĚ KUNDRATICE
Lázeňská léčebna Lázně Kundratice, jedny z nejstarších lázní v České republice využívají k léčbě pohybového ústrojí mimo ostatních procedur i tradiční přírodní léčivý zdroj sirnoželezitou slatinu.

HISTORIE
Lázně Kundratice vznikly jako součást městečka Osečná roku 1881 a patří mezi jedny z nejstarších lázní v Čechách, ve kterých se používá jako přírodní léčivý zdroj slatina.
Zakladatel, místní podnikatel, Josef Schwan, postavil nejprve v blízkosti bohatých rašelinišť malý domek se dvěma vanami pro rašelinové koupele. Jeho syn objekt rozšířil a otevřel rašelinové lázně.
Lázeňskou léčebnu roce 1908 od vdovy Schwanové koupila obec, protože počet návštěvníků neustále vzrůstal bylo v roce 1913 rozhodnuto celé zařízení modernizovat.
Lázeňské budovy dostaly nový vzhled a v roce 1914 byla postavena ozdravovna určená pro nemocné, ale i pro rekonvalescenty, zejména vojáky z první světové války.
V roce 1933 byly lázně považovány za jedny z nejmodernějších v naší republice.Během druhé světové války opět léčebna sloužila potřebám armády. Po druhé světové válce se Lázně Kundratice staly součástí státního podniku Československé státní lázně, v roce 1992 byla lázeňská léčebna zprivatizována a vznikla tak akciová společnost Lázně Kundratice a.s.

SOUČASTNOST
Poloha léčebny využívá příznivé klimatické podmínky Ještědského pohoří, které chrání Lázně Kundratice před studenými severovýchodními větry. Krajina kolem léčebny je bohatá na borové lesy, háje, luka a rybníky. Lázně Kundratice poskytují svým hostům procedury, které působí velice příznivě při následujících onemocněních: rheumatická arhritida, Morbus Bechtěrev, funkční poruchy páteře (blokády páteře), chronické ploténkové syndromy a stavy po operaci plotének, arthrosy, spondylosy, spondylarthrosy, porušené pohybové stereotypy, svalový rheumatismus, onemocnění svalů, šlach a povázek, a to zánětlivého, toxického i traumatického původu. Mimo tato onemocnění je možné příznivě ovlivnit i přidružená onemocnění typu hyperurikemie, vysokého krevního tlaku, ischemické choroby dolních končetin, cukrovky, a podobně.
Nosným léčebným programem jsou koupele v přírodní léčivé sirnoželezité slatině a tato léčba je podle potřeby doplňována různými typy masáží,koupelemi - perličková, meduňková, kosodřevinová, calmonal, vodoléčbou a mnoha dalšími procedurami včetně, plynopunktury a kryotherapie. V současné době bylo podávání léčebných procedur rozšířeno o ošetření pomocí laseru a biolampy a rázové vlny. Tyto lázně zajišťují též ambulantní akutní péči pro blízké okolí a mají k dispozici i ambulantní ordinaci vysoce kvalifikovaného ortopeda.
Ubytování hostů je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Stravování pacientů probíhá, včetně dietního, též přímo v léčebně.
Lázně Kundratice jsou vzdáleny 20 km od města Liberce.
Personál léčebny se těší na Vaši návštěvu a přeje Vám všem, kteří si nás zvolíte za místo svého léčebného pobytu, abyste zde nalezli úlevu ve svých zdravotních potížích a abyste se rádi vraceli opět k nám do lázní pod Ještědem!

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Standardní strava - 160 Kč/den

Pomoc při zvládání úkonů, hygieny, stravy, chodu domácnosti - 112 Kč/den
Dovoz a donáška stravy - 20 Kč/úkon
Praní a žehlení osobního nebo ložního prádla cena za 1 kg - 60 Kč/úkon
Koupel přísadová - Balneoprovoz lázní - 604 Kč/den
Doprava klientů cena/1 km - 7 Kč/úkon

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.