Sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Adresa služby:
Nemocniční 4446/15
46601 Jablonec nad Nisou

Provozovatel služby:
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Informace o službě Sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Snažíme se dlouhodobě naplňovat naši strategii: spokojený pacient, spokojený zaměstnanec, vysoká odborná úroveň a ekonomická stabilita. Na tom pracují týmy zkušených zaměstnanců, kteří jsou největším bohatstvím nemocnice. Jsme si dobře vědomi, že součástí naší práce není jen její odborná úroveň, ale i vstřícný přístup k pacientům a jejich dostatečná informovanost. V současné době má nemocnice 310 akutních lůžek a 67 lůžek následné péče. O pacienty se stará 124 lékařů, 362 středních a 129 nižších nelékařských pracovníků, 68 dělníků a 56 THP pracovníků. V roce 2013 u nás bylo hospitalizováno 15 738 pacientů s průměrnou ošetřovací dobou na akutním lůžku 5,1 dne. Provedli jsme 6 467 operačních výkonů a uskutečnilo se u nás 1417 porodů. Vedle 16 lékařských oddělení má nemocnice 5 odborů hospodářsko technické správy, jejichž oddělení se starají o chod nemocnice. Zřizovatelem nemocnice je statutární město Jablonec nad Nisou, které také každý rok poskytuje významný finanční příspěvek na investice do přístrojového vybavení.

SOCIÁLNÍ LŮŽKA V NEMOCNICI JABLONEC NAD NISOU

Na základě par.52 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče byly v nemocnici Jablonec nad Nisou zavedeny sociální lůžka v počtu 5.

Cílovou skupinu uživatelů těchto služeb jsou osoby, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné osoby a nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení než je klientovi :

- zajištěno poskytování pobytových služeb v zařízeních/Domovy pro seniory,Ústavy se zvláštním režimem, Stacionáře,.../
- zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení,popřípadě zajištění terénních sociálních služeb/pečovatelská služba,Home care,.../

Služby sociálních lůžek nejsou vhodné podle par.36 Vyhl. č.505/2006 Sb., v případě:

- akutní infekční onemocnění klienta
- zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
- chování klienta by z důvodu duševní poruchy vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
- pokud je naplněna kapacita sociálních lůžek

Nabídka služeb dle par. 52,odst.2 zákona č.108/2006 Sb.

Zajišťujeme:

- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutická činnost
- aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

O klienty pečuje tým ve složení: lékař, všeobecné sestry, ošetřovatelky, rehabilitační pracovník, zdravotně-sociální pracovnice

Péče je poskytována 24 hodin denně.

V případě zhoršení zdravotního stavu klienta je ošetřující lékař oprávněn indikovat překlad na zdravotní lůžko zařízení.

Úhrada a způsob placení

Služba se poskytuje na základě uzavřené smlouvy, platby jsou realizovány podle podmínek smlouvy.


Co dělat při zájmu o službu sociálních lůžek?

Vhodné klienty navrhuje primář oddělení CEDR.

Před rozhodnutím o přijetí na sociální lůžko je potřeba:

- splnit kritéria pro cílovou skupinu / viz zápis v registru KU Liberec/
- vyplněná žádost
- předložit potvrzení o výši příjmu + rozhodnutí o přiznání PNP
- pokud je upravena způsobilost k právním úkonům,je nutné předložit rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Podobné služby: