Sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Adresa služby:
Husova 357/10
46063 Liberec 1

Provozovatel služby:
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Domácí ošetřovatelská péče - Home Care
Půjčovna zdravotnických pomůcek

Informace o službě Sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Krajská nemocnice Liberec, a.s. Krajská nemocnice Liberec, a.s. Krajská nemocnice Liberec, a.s. Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Krajská nemocnice Liberec (KNL) je největším zdravotnickým zařízením v regionu, které poskytuje své služby v působnosti nejenom celého Libereckého kraje ale i širší spádové oblasti. Ve svých čtyřech centrech akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky poskytuje vysoce specializovanou péči v Kardiocentru, Neurocentru, Onkocentru a Traumatologicko-ortopedickém centru. Součástí centrové péče je navíc Centrum laboratorní medicíny a Chirurgické centrum.

Krajská nemocnice Liberec provozuje také lůžka následné a dlouhodobé péče, základní a specializované diagnostické služby a ústavní lékárnu s prodejnou zdravotnických potřeb, kterou posílila v květnu roku 2010 výdejna léčiv na Husově ulici.

Věková a vzdělanostní charakteristika nejen lékařů i ostatních vysokoškoláků, ale i zdravotních sester, je na velmi vysoké úrovni. Na vzestupu je vědecká i publikační činnost. Zdejší specialisté se aktivně účastní celostátních, evropských i světových kongresů, jsou zapojeni do mezinárodních klinických studií a grantů. Mnoho specialistů z řad lékařů a sester vyučuje odborné předměty na Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (TUL) ve specializovaných kurzech ošetřovatelství a biomedicínský technik. Většina pracovišť KNL získala akreditaci MZ pro vzdělávání lékařů. Krajská nemocnice Liberec je výukovým pracovištěm pro přípravu studentů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a rovněž je výukovým pracovištěm pro žákyně Střední a vyšší zdravotnické školy a Ústavu zdravotnických studií TUL.

Krajská nemocnice Liberec klade velký důraz na vysokou úroveň medicínské i ošetřovatelské péče. Důkazem trvalého poskytování kvalitních služeb je certifikát systému řízení kvality ISO 9001, který získala v dubnu roku 2006. Nově Krajská nemocnice Liberec, a.s. prošla v polovině června 2013 třídenním reakreditačním šetřením obecně prospěšné společnosti SAK (Spojená akreditační komise ČR) a získala certifitát o udělení akreditace do června 2016.

ODDĚLENÍ GERIATRICKÉ A NÁSLEDNÉ PÉČE (léčebna dlouhodobě nemocných)

Oddělení geriatrické a následné péče ( léčebna dlouhodobě nemocných- LDN ) je lůžkové zařízení nemocničního typu poskytující specializovanou ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Pacienti jsou přijímáni převážně z akutních oddělení Krajské nemocnice Liberec,a.s. a z terénu na základě doporučení praktického lékaře . Indikací pro přijetí do léčebny je doléčování náhle vzniklých onemocnění a úrazů, stabilizace chronických onemocnění a rehabilitační péče. Přijímání pacientů do našeho zařízení je plánované. Pacienti s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast jsou přijímáni v případě volné kapacity na základě rozhodnutí primaře oddělení.


Oddělení poskytuje péči na :
142 standardních lůžkách ( která jsou rozdělena na dvě pracoviště :
98 lůžek v Liberci
44 lůžek v detašovaném pracovišti v LDN Jablonném v Podještědí
a na zdravotně sociálních lůžkách , která se nachází na detašovaném pracovišti v Jablonném v Podještědí

Součástí oddělení je nadstandardní pokoj a rodinný pokoj Hospicové péče svaté Zdislavy v Liberci.

Pro potřeby pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžku jsou k dispozici na oddělení pokladny.
Pokladna zajišťuje přebírání důchodů či jiných peněžitých částek klientů , vedení osobního účtu pacienta během jeho hospitalizace na našem oddělení, dle potřeb pacienta zajišťuje platbu složenek, inkasa , apod.

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.

Podobné služby: