Domácí ošetřovatelská péče - Home Care

Adresa služby:
Husova 357/10
46063 Liberec 1

Provozovatel služby:
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče
Půjčovna zdravotnických pomůcek

Informace o službě Domácí ošetřovatelská péče - Home Care

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Krajská nemocnice Liberec (KNL) je největším zdravotnickým zařízením v regionu, které poskytuje své služby v působnosti nejenom celého Libereckého kraje ale i širší spádové oblasti. Ve svých čtyřech centrech akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky poskytuje vysoce specializovanou péči v Kardiocentru, Neurocentru, Onkocentru a Traumatologicko-ortopedickém centru. Součástí centrové péče je navíc Centrum laboratorní medicíny a Chirurgické centrum.

Krajská nemocnice Liberec provozuje také lůžka následné a dlouhodobé péče, základní a specializované diagnostické služby a ústavní lékárnu s prodejnou zdravotnických potřeb, kterou posílila v květnu roku 2010 výdejna léčiv na Husově ulici.

Věková a vzdělanostní charakteristika nejen lékařů i ostatních vysokoškoláků, ale i zdravotních sester, je na velmi vysoké úrovni. Na vzestupu je vědecká i publikační činnost. Zdejší specialisté se aktivně účastní celostátních, evropských i světových kongresů, jsou zapojeni do mezinárodních klinických studií a grantů. Mnoho specialistů z řad lékařů a sester vyučuje odborné předměty na Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (TUL) ve specializovaných kurzech ošetřovatelství a biomedicínský technik. Většina pracovišť KNL získala akreditaci MZ pro vzdělávání lékařů. Krajská nemocnice Liberec je výukovým pracovištěm pro přípravu studentů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a rovněž je výukovým pracovištěm pro žákyně Střední a vyšší zdravotnické školy a Ústavu zdravotnických studií TUL.

Krajská nemocnice Liberec klade velký důraz na vysokou úroveň medicínské i ošetřovatelské péče. Důkazem trvalého poskytování kvalitních služeb je certifikát systému řízení kvality ISO 9001, který získala v dubnu roku 2006. Nově Krajská nemocnice Liberec, a.s. prošla v polovině června 2013 třídenním reakreditačním šetřením obecně prospěšné společnosti SAK (Spojená akreditační komise ČR) a získala certifitát o udělení akreditace do června 2016.


DOMÁCÍ PÉČE (TERÉNNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE)

Oddělení domácí péče patří mezi základní oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s. bez lůžkového fondu. Je umístěno v areálu KNL, a.s.

Poskytujeme komplexní ošetřovatelskou a zdravotní péči v domácím prostředí pro klienty všech věkových kategorií v přímé návaznosti na lůžková nemocniční zařízení, v úzké spolupráci se sociálními pracovnicemi KNL s odbornými a praktickými lékaři, s pečovatelskou službou a s obecně prospěšnými složkami. Péči zajišťují plně kvalifikované zdravotní sestry mající minimálně pět let oboru, dva roky u lůžka.

Spádová oblast města Liberce a jeho nejbližšího okolí:

Stráž nad Nisou
Machnín
Mníšek
Oldřichov v Hájích
Radčice
Vratislavice nad Nisou
Dlouhý Most
Hodkovice nad Mohelkou
Chrastava
Hrádek nad Nisou a okolí
Jitrava
Rynoltice

Činnost:

Aplikace injekcí, podávání léků
Odběry krve a ostatního biologického materiálu
Prevence a léčba bércových vředů, dekubitů, převazy po úrazech a operacích
Odborná péče o stomie , permanentní katetry, epikatetry
Péče o onkologicky nemocné, spolupráce s ambulancí bolesti, kontinuální léčba bolesti v domácím prostředí
Rehabilitační ošetřovatelství-pohybová léčba, aktivizace, vertikalizace, nácvik chůze s pomůckami, vedení k soběstačnosti v bazálních všedních činnostech, kontrola fyziologických funkcí
Sociální pomoc a odborné poradenství
Nadstandardní péče – zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Výukové pracoviště pro studující SZŠ a VZŠ, pro posluchače TU
Školící pracoviště pro sestry oddělení domácí péče


Zapůjčujeme pomůcky:
VYBERTE SLUŽBU: Půjčovna zdravotnických pomůcek

Chodítka
Toaletní židle
Antidekubitální matrace
Pojizdný vozík
Elektrické nastavitelné lůžko
Sedačka na vanu
Ceny za nájem pomůcek klientů účtujeme dle platného ceníku KNL a.s.

Péče je poskytována na základě indikace odborného či praktického lékaře a je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Zapůjčení - chodítko s opěrnou deskou - 15 Kč/hodina
Zapůjčení - lůžko elektrické polohovací - 40 Kč/hodina
Zapůjčení - antidekubitní matrace s kompresorem - 18 Kč/hodina
Zapůjčení - vozík mechanický - 30 Kč/hodina
Zapůjčení - toaletní židle pevná - 15 Kč/hodina

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.

Podobné služby: