Domácí ošetřovatelská péče - Home Care

Adresa služby:
Tanvaldská 1459
46311 Liberec-Vratislavice nad Nisou

Provozovatel služby:
DIONA s.r.o.

Informace o službě Domácí ošetřovatelská péče - Home Care

DIONA - Domácí zdravotní péče DIONA - Domácí zdravotní péče DIONA - Domácí zdravotní péče

Diona, s.r.o. byla založena v létě 2010 jako nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje domácí zdravotní péči.

Diona s.r.oDomácí zdravotní péči poskytujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (včetně soboty a neděle). Náš tým tvoří kvalifikované a zkušené zdravotní sestry, které musí splňovat :

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY - OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU - "REGISTRACE"
ODPOVÍDAJÍCÍ PRAXI
BEZÚHONNOST

Od našich sester můžete očekávat individuální přístup, profesionalitu, ochotu, spolehlivost, trpělivost, přizpůsobivost.

Sestry jsou průběžně proškolovány,absolvují odborné kurzy.

Personálním otázkám a výběru zaměstnanců věnujeme maximální pozornost.

Naše smluvní zdravotní pojišťovny:

Všeobecná zdravotní pojišťovnami (111)
Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
Zdravotní pojišťovna Škoda (209)
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)


Co je a komu je domácí zdravotní péče určena!

Domácí zdravotní péče je forma zdravotní péče. Je určena pro pacienty všech věkových kategorií, kteří by jinak museli být hospitalizováni v nemocni nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Jedná se o pacienty, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje soustavnou péči lékaře, a tudíž už není nutná hospitalizace. Pacient přesto vyžaduje pravidelnou, dlouhodobou a kvalifikovanou péči. Indikace domácí zdravotní péče je v tomto případě tou pravou formou v léčbě pacienta.

Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.


Výhodou domácí zdravotní péče je, že zkracuje léčbu pacienta, zlepšuje psychický stav nemocných, přispívá k rychlejšímu uzdravení a hojení ran, snižuje riziko komplikací a infekcí, umožňuje zachování kontaktů s Vaší rodinou, snižuje náklady na zdravotní péči, protože je levnější než pobyt na lůžku v nemocnici.

Domácí zdravotní péči indikuje ošetřující lékař v nemocnici nebo praktický lékař pacienta. Ošetřující lékař je i nadále informován o aktuálním zdravotním stavu pacienta. Maximální frekvence návštěv může být až 3 x 1 hodina denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Takto indikovaná zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění, je teda pro pacienta zdarma.

Pokud ošetřující lékař zdravotní péči nepředepíše, můžeme Vám ji poskytnout za finanční úhradu, kdy je cena stanovena dle rozsahu zdravotních úkonů a náročnosti dojezdu za pacientem. Rovněž péče nad zákonem stanovenou maximální frekvenci 3 hod. denně Vám poskytneme za finanční úhradu.

Příklady domácí zdravotní péče:

- Péče o nemocné a propuštěné z nemocnice
- Kontrola zdravotního stavu
- Rehabilitace po mozkové příhodě, operaci, úrazu
- Péče o diabetiky
- Fyzickou a psychickou aktivizaci klienta
- Nácvik aplikace inzulínu
- Aplikace léků a injekcí
- Odběry krve
- Podporu a zácvik rodinných příslušníků,
- Převazy ran, bércových vředů a proleženin
- Péče o katetry, stomie
- Péče o umírajícího – paliativní péče

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Podobné služby: