Dům s pečovatelskou službou

Adresa služby:
Podlesí 653
46342 Hodkovice nad Mohelkou

Provozovatel služby:
Město Hodkovice nad Mohelkou
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Pečovatelská služba

Informace o službě Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou - Hodkovice nad Mohelkou

DPS je dům se zvláštním určením dle§ 10, zák. č. 102/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

DPS je umístěn na okraji sídliště Podlesí. Je to dvoupodlažní budova, kde bytová část domu je situována na jižní stranu a provozní prostory stř. PS jsou na severní stranu.

DPS má 44 bytových jednotek, z toho 8 bytů je bezbariérových. Půdorysně jsou všechny byty stejné, liší se pouze rozměrově. Větší byty jsou nabízeny žadatelům – dvojicím. Byty v DPS jsou vybaveny kuchyňskou linkou, sporákem, telefonní přípojkou. Koupelna vč. WC je vybavena sprchovým koutem a přípojkou na pračku. Nájem za m2 stojí 35,-- Kč /měsíc. Občané DPS užívají svůj byt v domě se zvláštním určením na základě nájemní smlouvy s Městem Hodkovice n/Mohelkou.

V DPS lze přidělit byt osobám, kteří mají podanou písemnou žádost a jsou občané města Hodkovice nad Mohelkou, v odůvodnitelných případech i občané jiných obcí. Dále pak občanům, kteří mají doporučení ošetřujícího lékaře a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc druhé osoby při zajištění péče o sebe a domácnost, a to :

- seniorům
- osobám dospělým se smyslovým onemocněním
- osobám s onemocněním pohybového aparátu
- osobám s jiným chronickým onemocněním

Bydlení v DPS nemůžeme nabídnout občanům, kteří nemají doporučení ošetřujícího lékaře, protože:

- vyžadují trvalou a odbornou zdravotní péči
- vyžadují dohled 24 hodin denně a jsou trvale upoutáni na lůžko
- jejich zdravotní stav vyžaduje odbornou ústavní péči (osoby s Alzheimerovou chorobou, s těžkou formou demence a psychiatrického onemocnění, )
- jsou chronickými alkoholiky a toxikomany a svým chováním znemožňují klidné soužití v kolektivu


Veřejný závazek

Posláním Pečovatelské služby města Hodkovice nad Mohelkou je poskytovat svým uživatelům služby, které vedou k podpoře samostatného a nezávislého života v domácím prostředí a k možnosti aktivního využití volného času.

Umožnit tak lidem i přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvávat ve svém domově a zachovávat si vazby na své přirozené domácí prostředí, rodinu, přátelé a blízké a využívat vlastní možnosti, schopnosti, dovednosti a instituce, které poskytují služby veřejnosti.

Cílem Pečovatelské služby města Hodkovice nad Mohelkou je:

- podporovat uživatelé PS v jejich soběstačnosti a samostatnosti
- pomoci uživatelům PS zajistit základní životní potřeby
- pomoci zabezpečit uživatelům PS přiměřenou kvalitu života ve svém domácím prostředí, aby nemuseli odcházet předčasně do domovů důchodců
- podporovat uživatelé PS k aktivnímu způsobu života a pomáhat jim při orientaci v jejich vlastních právech a povinnostech
- umožnit uživatelům PS samostatné rozhodování o vlastním životě

Hlavními principy Pečovatelské služby města Hodkovice nad Mohelkou je:

- rovnost přístupu bez diskriminace
- dodržování základních práv uživatelů
- zachovávání lidské důstojnosti
- respektování potřeb a volby uživatele
- zajistit bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb
- dodržování zásad diskrétnosti

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Ubytování za m2/měsíc - 35 Kč/měsíc
- 35 Kč/měsíc

Pomoc při zvládání úkonů, hygieny, stravy, chodu domácnosti - 120 Kč/den
Praní a žehlení ložního a osobního prádla cena/1 kg - 60 Kč/úkon
Donáška jídla v DPS v Hodkovicích n/M - 10 Kč/úkon
Pomoc při přípravě jídla - 120 Kč/den
Odvoz a dovoz klientů PS po území města - 20 Kč/úkon

Podobné služby: