Domov se zvláštním režimem

Adresa služby:
Křtiny 20
67905 Křtiny

Provozovatel služby:
LUMINA

Informace o službě Domov se zvláštním režimem

Domov SANTINI Domov SANTINI Domov SANTINI Domov SANTINI

Posláním domova je pomáhat uživatelům ve smyslu hledání cesty k překonávání obtíží a kvalitativního zlepšení života v seniorském věku. Péče je realizována formou nepřetržitého provozu s komplexem služeb, poskytovaných kvalifikovaným personálem.
Poskytujeme pobytové služby seniorům se sníženou mírou soběstačnosti z důvodu chronického duševního onemocnění, seniorům s Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence.
Pracovníci společnosti LUMINA si uvědomují každý den, že je naprosto nezbytné vytvářet starým lidem důstojné podmínky k životu. Jsou připraveni pomáhat svým klientům, zabezpečit jejich potřeby a dávat jim najevo úctu a poděkování. Každý stárnoucí člověk si je zaslouží.
Péče je realizována formou nepřetržitého provozu s komplexem služeb poskytovaných kvalifikovaným personálem.

Ubytování - k dispozici je 18 dvoulůžkových obytných jednotek, dva
třílůžkové pokoje a sedm jednolůžkových pokojů. Celková kapacita zařízení je 50 lůžek. Zařízení pokojů je majetkem o.s. LUMINA, klienti si je mohou doplnit i vlastním nábytkem a drobnými předměty.

Obyvatelům Domova poskytujeme:
• Domov má vlastní zahradu pro trávení volného času
• Stravování celodenní a to jak racionální, tak dietní.
• Úklid a praní prádla
• Ošetřovatelskou a zdravotní péči - kvalifikovaný zdravotnický a
ošetřovatelský personál pečuje o klienty nepřetržitě.
• Lékařská péče je zajišťována externím praktickým lékařem
• Rehabilitaci – léčebný tělocvik
• Podmínky pro zájmovou činnost, kulturní vyžití a uspokojování duchovních
potřeb

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.