Domov se zvláštním režimem

Adresa služby:
Nopova 3014/88
61500 Brno

Provozovatel služby:
LUMINA
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Domov pro seniory

Informace o službě Domov se zvláštním režimem

Domov NORBERTINUM Domov NORBERTINUM Domov NORBERTINUM Domov NORBERTINUM

Domov se zvláštním režimem:
Posláním domova je pomáhat uživatelům služby ve smyslu hledání cesty k překonávání obtíží života seniorského věku. Služba je poskytována tak, aby zachovala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami. Péče je realizována formou nepřetržitého provozu s komplexem služeb poskytovaných kvalifikovaným personálem.
Poskytujeme nepřetržitou péči o chronicky nemocné seniory, trpící nemocemi, jež přináší pokročilý věk.
Seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku onemocnění, kdy již není možno péči zajistit sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.
Poskytujeme pobytové služby seniorům s Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence, seniorům s chronickým psychiatrickým onemocněním.

Cílem služby je zachování, případně další rozvoj získaných sociálních a společenských návyků a dovedností.

- Podporovat uživatele v co největší míře samostatnosti
-- vytvoření příjemného, podnětného a bezpečného domova
-- rozvoj nebo udržení schopností, dovedností a znalostí klienta a jejich využití v běžném životě
-- nabídnout klientům z jejich pohledu smysluplné aktivity
- Motivovat uživatele k aktivnímu životu
- Podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů – uživatelé navzájem, uživatelé a zaměstnanci, zaměstnanci navzájem
- Podporovat kontakty s rodinou, přáteli a osobami blízkými
- Podporovat kontakty s přirozeným prostředím
- Zajistit bezpečné prostředí nastavením srozumitelných pravidel života a soužití s ostatními
- Vytvářet podmínky pro růst kvalifikace personálu

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.