Domov pro seniory

Adresa služby:
Benešova 1
47152 Sloup v Čechách

Provozovatel služby:
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Domov se zvláštním režimem

Informace o službě Domov pro seniory

Domov důchodců Sloup v Čechách Domov důchodců Sloup v Čechách Domov důchodců Sloup v Čechách Domov důchodců Sloup v Čechách

DOMOV PRO SENIORY

Domov se nachází v barokním zámku, který je nově upraven pro kvalitní a poklidný život seniorů se specifickými potřebami. Zařízení disponuje od začátku roku 2007 pouze jedno a dvoulůžkovými pokoji se základním moderním vybavením (postel, skříň, stůl, křeslo, noční stolek).
Kapacita zařízení je 80 lůžek (60 domov pro seniory, 20 DZR), péče je poskytována 24 hodin denně.

Cílové skupiny uživatelů:
- občané starší 65 let, pobírající starobního nebo plný invalidního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče.
- občané z Libereckého kraje; občany z jiných regionů přijímáme v případě, že zde mají sociální kontakty nebo příbuzenské vazby
- občané z Libereckého kraje; občany z jiných regionů přijímáme v případě, že zde mají sociální kontakty nebo příbuzenské vazby
- občané, jejichž nepříznivý zdravotní stav omezuje převážně či úplně jejich schopnost sebeobsluhy a vyžadují pravidelnou pomoc (občané s částečným nebo úplným pohybovým omezením, občané postižení různými typy demence)

Inspekce kvality poskytování sociálních služeb
V únoru 2013 proběhla v organizaci základní inspekce poskytování sociálních služeb ve zkráceném rozsahu. Organizace inspekcí úspěšně prošla. Realizovaný předmět inspekce:
Inspekce byla zaměřena na kontrolu poslání a cílů služby, jejich vyhodnocování, dále na ochranu práv, jednání se zájemcem o službu, na uzavírání smluv o poskytování sociální služby, poskytování úkonů a stanovení výše úhrad za tyto úkony, individuální plánování a stanovení individuálního přístupu ke klientovi v rámci poskytované služby, možnost podávání stížností, zprostředkování dostupných služeb na další dostupné zdroje.

HISTORIE
Domov se nachází v malé vesnici, která má velice bohatou historii. První historická zmínka je z r. 1324. Již ve 14. století byl sloupský hrad nejen panským sídlem, ale také místem, kde se vybíralo clo na tzv. staré českolipské cestě, spojující české vnitrozemí přes Českou Lípu se Žitavou. Kolem roku 1690 byl pískovcový hrad obydlen poustevníky. Význam vsi výrazně vzrostl v 18. st., kdy se do Sloupu v Čechách přistěhoval šlechtický rod Kinských. Konkrétně Josef Jan Maxmilián Kinský. Ten v roce 1726 zdědil sloupské panství. Později pak přikoupil i sousední Svojkov. Založil v okolí i několik vesnic, jako např. Josefov, Maxov, část Janova a Pihelu. V roce 1730 Josef Jan nechal vystavět zámecké sídlo pro své potřeby. K zámku nechal vytvořit elegantní zahradu obklopenou kamenou zdí. Stavba byla dokončena v roce 1733. Kinský také nechal postavit kapli sv. Jana Nepomuckého, která je spojena lipovou alejí se zámeckou zahradou. Zámek i kaple jsou vyzdobeny sochami z dílny Matěje Bernarda Brauna a Matěje Antonína Brauna.

sochy Už od počátků byl zámek charakteristický svými charitativními činnostmi. Hrabě Kinský usiloval nejen o hmotné povznesení celého panství, ale i o sociální zabezpečení nejchudších poddaných. Výrazem těchto snah bylo založení špitálu zasvěceného sv.Janu Nepomuckému. Špitál zastával zároveň i funkci sirotčince. K těmto účelům sloužil zámek až do druhé světové války.

V roce 1943 sloužil zámek jako úkryt k umístění památkových souborů z libereckých muzeí, evakuovaných před hrozbou leteckého bombardování. Majitelem byl rod Preisingů, kterým byl zámek po roku 1945 zkonfiskován. Posledním šlechtickým obyvatelem zámku byla Julie Kinská, jež obývala zámek do roku 1945.

V roce 1946 zde bylo zřízeno rekreační středisko pro děti a učňovský dorost. Za 12 let na to vyhořel definitivně svojkovský zámek, ve kterém byl domov důchodců. Ten byl v září 1958 přestěhován do sloupského zámku pod záštitou Okresního ústavu sociálních služeb. Nyní je zřizovatelem Krajský úřad Liberec, který spravuje Domov důchodců ve Sloupu v Čechách.

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Standardní strava - 133 Kč/den
Diabetická strava - 135 Kč/den

Jednolůžkový pokoj - 200 Kč/den
Dvoulůžkový pokoj - 195 Kč/den
Vícelůžkový pokoj - 190 Kč/den

TV na pokoji - 30 Kč/měsíc
Lednice na pokoji - malá - 30 Kč/měsíc
Mikrovlnná trouba na pokoji - 30 Kč/měsíc