Domov pro seniory

Adresa služby:
Nemocniční 1148/12
40746 Krásná Lípa

Provozovatel služby:
Město Krásná Lípa

Informace o službě Domov pro seniory

0395 DPS Krásná Lípa 0395 DPS Krásná Lípa 0395 DPS Krásná Lípa 0395 DPS Krásná Lípa

Domov pro seniory Krásná Lípa, p.o. se nachází v Ústeckém kraji. Je umístěn na okraji obytné zóny města Krásná Lípa. V jeho blízkosti je veškerá občanská vybavenost.

V objektu se nachází ubytovací pavilony A, B, C, dále administrativní budova, kuchyně, márnice a budova údržby. Všechny tyto objekty prošly rozsáhlou rekonstrukcí. Většina prostor je bezbariérová, součástí je i výtah a schodišťová plošina. Významnou součástí tohoto objektu je park vybavený altány, kde je možné relaxovat a věnovat se procházkám.

Služba Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa je poskytována dle §49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je zajišťována v rozsahu základních činností dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Uživatel má právo požádat o poskytnutí kteréhokoliv úkonu ze základních činností:

Zrekonstruovaný pavilon A v DPS Krásná Lípa

a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a zájmů a oprávněných zájmů,

Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa poskytuje celoroční nepřetržitou pobytovou službu v jednolůžkových, dvoulůžkových a několika třílůžkových pokojích. Pro zabezpečení imobilních klientů je z celkového počtu šesti ubytovacích pavilonů v pěti pavilonech zabezpečen bezbariérový přístup. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočními stolky, šatní skříní, stoly, židlemi, stropním světlem, lampičkou a signalizačním zařízením s možností komunikace s ošetřovatelským personálem. V rekonstruovaných budovách je součástí pokojů bezbariérová koupelna s WC. V ostatních budovách jsou sociální zařízení společná na chodbě. Uživatelé si po dohodě s vedením Domova mohou pokoje dovybavit vlastním nábytkem a spotřebičem.

Uživatelům je zabezpečena pomoc při péči o vlastní osobu kvalifikovanou ošetřovatelskou péčí. Ošetřovatelský personál se podílí na tvorbě individuálního ošetřovatelského plánu každého uživatele.

V Domově je zajištěna celodenní strava, skládající se ze snídaně, svačiny, oběda, svačiny, večeře. Strava je organizována na jídelnách či přímo na pokojích uživatelů. Dietní strava je uživatelům poskytována v souvislosti s požadavkem ošetřujícího lékaře. Uživatelé si mohou zvolit ze dvou jídel obědů. Na tvorbě jídelního lístku se podílejí i zástupci uživatelů v rámci stravovací komise.

V zařízení jsou k dispozici společenské místnosti, vybavené televizory a vkusným nábytkem, kde každý uživatel může trávit svůj volný čas.

Poskytované služby zajišťuje kvalifikovaný personál a to v oblasti přímé obslužné péče, zdravotní péče, aktivizační péče a sociální péče.

Volnočasové aktivity

Zařízení Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním postižením usiluje o prožití aktivního života, dbá na přání, požadavky i připomínky uživatelů využití volnočasových aktivit je nabídnuto všem uživatelům individuálně, nebo skupinově v pravidelném setkání za přítomnosti aktivizačních pracovníků. Volnočasové aktivity mají cíl zlepšovat soběstačnost uživatele a posilovat jeho psychickou i fyzickou kondici. Rehabilitační péče je zajišťována formou aktivizace uživatelů. Cílem pohybových a relaxačních činností je dosažení a udržení optimální a tělesné zdatnosti a výkonnosti u každého klienta. Veškeré aktivizace poskytované sociální službou, jsou založené na dobrovolnosti uživatel. Na vytvoření volnočasových aktivit se podílejí všichni uživatelé. Mohou se jich účastnit přátelé a rodina uživatel. Pro přepravu osob je k dispozici 9 místní minibus, který je využíván na výlety do blízkého i dalekého okolí.

Pokoj v pavilonu C

Relaxační a rehabilitační místnost

Pravidelně prováděné volnočasové a zájmové programy:

Procvičování kognitivních a pohybových funkcí
Příklad technik pro trénování paměti, jemné a hrubé motoriky:
- vytváření slov, veršů, příběhů, doplňování kvízů a tajenek, stolní i slovní hry na paměť, reminiscenční terapie, sportovní činnosti (kuličková, kuželky, šipky, fotbálek, puzzle, atd…)

Výtvarné činnosti
Uživatel má možnost podílet se na tvorbě zvelebování zahrady, vnitřních budov a pokojů. Provádějí se různé činnosti, které souvisejí s novoročním obdobím, tradicemi a zvyky. Příklady technik:
- výroba výrobků z papíru, přírodnin a materiálů, rukodělné činnosti, arteterapie

Relaxační aktivity
Pro dobrý psychický stav má uživatel možnost využít těchto relaxačních metod:
- muzikoterapie, aromaterapie, relaxační cviky, Sezení v prostředí domácí solné jeskyňky

Společenské a kulturní programy
Uživatelé mají možnost využít společenských a kulturních programů v zařízení i mimo něj poskytujeme
- hudební zábavy, koncerty, oslavy, přednášky, besedy, bohoslužby
- návštěvy divadla, kina, výlety, zájezdy, návštěvy jiných zařízení a sportovišť
- předčítání, vaření, hraní společenských her, sledování TV, vaření, procházky po okolí
- Pořádání zábavných programů, které jsou zaměřené na roční období a tradice např. masopustní zábava, velikonoční zábava, pálení čarodějnic, vánoční koncerty atd…

Pohybové aktivity
zaměřené na skupinové a individuální cvičení
- cvičení s nářadím – balóny, cvičební gumy, šlapadlo, rotoped, vibra belt)
- nácvik chůze s kompenzační pomůckou
- elektroterapie – biolampa, masážní podložky
- perličkové koupele celkové ve vaně či částečné dolních končetin.

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Standardní strava - 136 Kč/den, 4148 Kč/měsíc
Diabetická strava - 143 Kč/den, 4362 Kč/měsíc

Jednolůžkový - 174 Kč/den, 5307 Kč/měsíc
Dvoulůžkový - 164 Kč/den, 5002 Kč/měsíc
Třílůžkový - 159 Kč/den, 4850 Kč/měsíc

HIFI věž, CD - 10 Kč/měsíc
Radio - 10 Kč/měsíc
Vide, DVD přehrávač - 10 Kč/měsíc
Rychlovarná konvice - 15 Kč/měsíc
Mikrovlnná trouba - 15 Kč/měsíc
Televizor - 30 Kč/měsíc
Chladnička - 40 Kč/měsíc
Vařič - 50 Kč/měsíc
Přímotop - 50 Kč/měsíc

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.

Podobné služby: