Pečovatelská služba

Adresa služby:
Bavlnářská 523
51301 Semily

Provozovatel služby:
Sociální služby Semily
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Domov pro seniory
Denní stacionář
Domov se zvláštním režimem
Odlehčovací služba – pobytová

Informace o službě Pečovatelská služba

osláním pečovatelské služby je poskytnutí pomoci a podpory seniorům a občanům se zdravotním postižením ze Semil a spádových obcí, jejichž schopnosti v péči o osobu vlastní a svoji domácnost, jsou sníženy, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí - domově.
Služba je terénní, prostředím, ve kterém je služba poskytována jsou tedy z převážné části domácnosti uživatelů služby.
Mezi poskytované služby patří např.: Pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, Pomoc při oblékání, Přesuny na lůžko nebo vozík, Zajištění stravy, dovoz a donáška jídla, Běžný úklid a údržba domácnosti, Běžné nákupy a pochůzky aj.

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Podobné služby: