Denní stacionář

Adresa služby:
Markova 1308/6
46014 Liberec

Provozovatel služby:
Ruprechtické farní sdružení

Informace o službě Denní stacionář

Služby seniorům U Antonína - Liberec - Ruprechtice Služby seniorům U Antonína - Liberec - Ruprechtice Služby seniorům U Antonína - Liberec - Ruprechtice Služby seniorům U Antonína - Liberec - Ruprechtice

DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY - U Antonína - Liberec - Ruprechtice


Poslání denního stacionáře

Denní stacionář poskytuje péči seniorům po dobu, kdy je jejich pečující rodina v zaměstnání nebo si potřebuje odpočinout. Tím je umožněno seniorům zůstávat v domácím prostředí i přes pracovní vytížení jejich nejbližších.


Komu jsme určeni

Denní stacionář je zařízení pro starší spoluobčany, kteří se cítí osamělí, dezorientovaní, málo pohybliví, s nástupem nesamostatnosti plynoucí z ubývajících fyzických, mentálních a sociálních schopností.


Denní program

Četba denního tisku, rozhovory, denní aktuality (svátky, výročí a události), trénování paměti (hry s písmeny a se slovy, vzpomínání, kvízy, poznávací hry atd.), protahovací cvičení, pracovní činnosti (práce s papírem a textilem, pomoc při pečení atd.), hudební zábava, zpěv, poslech, společenské oslavy a společenské hry, venkovní pohyb, posezení v zahradě, opékaní buřtů, vycházky, odpočinek, spánek.


Doplňující služby

Pomoc při osobní hygieně, příprava jídla dle potřeb uživatele, pomoc při oblékání, dodržování pitného režimu, ukládání k odpočinku na lůžko atd.


Doprava mikrobusem

Automobil slouží k ranní a odpolední dopravě uživatelů mezi domovem a stacionářem. Pravidelně je využíván i na výlety po blízkém okolí. Mikrobus je vybaven tak, aby poskytoval seniorům maximální pohodlí.

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Standardní strava - 55 Kč/den

Denní stacionář - I. stupeň + bez závislosti - 25 Kč/den
Denní stacionář - II. stupeň závislosti - 30 Kč/den
Denní stacionář - III. stupeň závislosti - 35 Kč/den
Denní stacionář - IV. stupeň závislosti - 40 Kč/den
Doprava klientů cena/1 km - 10 Kč/úkon