Domov pro seniory

Adresa služby:
Krušnohorská 788
36301 Ostrov

Provozovatel služby:
Sabina Fialková Domov pro seniory Květinka

Domov pro seniory Květinka se nachází v malébném podhůří Krušných hor, nedaleko centra města Ostrov. Naše soukromé zařízení, poskytuje sociální a zdravotní služby pro seniory se sníženou soběstačností, kteří vyžadují 24 hodinovou péči.

Informace o službě Domov pro seniory

Sabina Fialková Domov pro seniory Květinka Sabina Fialková Domov pro seniory Květinka Sabina Fialková Domov pro seniory Květinka Sabina Fialková Domov pro seniory Květinka

Domov pro seniory Květinka se nachází v malebném podhůří Krušných hor, nedaleko centra města Ostrov. Naše soukromé zařízení, poskytuje sociální a zdravotní služby pro seniory se sníženou soběstačností, kteří vyžadují 24 hodinovou péči.
DPS Květinka nabízí domácí prostředí a individuální péči klientovi tak, aby prožil důstojné stáří.
Klienti nejsou izolováni od společenského prostředí, je s nimi pracováno při aktivizačních činnostech, dle individuálních plánů a psychických a fyzických možností klienta. Péče o klienta spočívá v poskytování ubytování, poskytování stravy včetně pitného režimu, pomoci při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Všechny tyto činnosti provádíme ve spolupráci s příbuznými, rodinou klienta a ošetřujícím lékařem.
Zařízení v němž se služba poskytuje bylo v roce 2011 zrekonstruováno pouze k tomuto účelu a je přizpůsobeno k péči o osoby, které se v důsledku pokročilého věku nejsou schopni dostatečně postarat o svou osobu, aniž by utrpěli psychickou či fyzickou újmu. Zařízení na klienty působí domácím prostředím a náš personál poskytuje každému uživateli služeb individuální péči k prožití důstojného stáří.

Popis základních činností poskytované služby :​​
1) ubytování
2) strava
3) pomoc při zvládání běžných úkonů, včetně pomoci při osobní hygieně
4) aktivizační činnosti
5) společenské akce
6) sociálně terapeutické činnosti
7) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí​

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Standardní strava - 160 Kč/den

Ubytování - 200 Kč/den

Rekondiční masáže 45 minut - 150 Kč/úkon
Pronájem chodítka - 50 Kč/měsíc
Pronájem vozíku - 100 Kč/měsíc
Zajištění nákupu 1x týdně - 25 Kč/úkon
Zkouška hodina -

Podobné služby: