Osobní asistence

Adresa služby:
Svatoplukova 352/2
46001 Liberec 4

Provozovatel služby:
Reva o. p. s.

Informace o službě Osobní asistence

Reva o. p. s. Reva o. p. s. Reva o. p. s. Reva o. p. s.

KDO JSME

Reva o.p.s. byla založena v roce 2002. Zakladatelky společnosti Eva Štanclová a Dana Kalibová regovaly na potřeby obyvatel Liberecka a naprostý nedostatek kvalitních služeb pro seniory, kterým by takovéto služby umožnily žít co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí, mezi svými blízkými a přáteli s přiměřenou pomocí sociálních služeb.

Řada seniorů je nucena odejít ještě v poměrně aktivním věku do penzionů či domovů seniorů (ovšem, pokud se pro ně najde umístění) jenom z toho důvodu, že si sama nemůže zajistit některou aktivitu běžného života.

Komplexními sociálními službami a jednoduchými zdravotnickými úkony přímo v domácnostech u seniorů umožňuje společnost seniorům prožít ještě mnoho let v rodinném kruhu bez nebezpečí sociálního vyloučení a ztráty společenských kontaktů. Pečující rodině přitom snižuje zatížení a usnadňuje návrat do běžného života.

Počátkem roku 2003 pracovalo pro organizaci 5 zaměstnanců. Vzhledem k nárůstu počtu uživatelů, vzrostl i počet zaměstnanců na současných 30 osob, z toho 26 osob je v přímé péči u 50 seniorů v Liberci a jeho blízkém okolí. V roce 2007 společnost splnila podmínky pro registraci služeb a byla zaregistrována služba osobní asistence.

CÍLOVÁ SKUPINA

- Osoby ve věku 60 a více let, kteří se neorientují v čase a místě/prostoru.
- Senioři ve věku 65 a více let
- Osoby neorientované a senioři žijí v Liberci nebo v jeho blízkém okolí a osobní asistenci potřebují minimálně 3 hodiny nepřetržitě.

SLUŽBY

- Stravování - S pomocí asistentky je senior schopen uvařit si sám nebo uvaří asistentka. Asistentka ohřeje dovezený oběd nebo ho přináší. Společně chodí na obědy. Vše záleží na zdravotním stavu seniora.
Obstarávání nákupů
- Pomoc při sebeobsluze – Hygiena, oblékání,dohled nad léky,příjem stravy a tekutin.
- Pomoc při zajišťování chodu domácnosti – Běžný úklid domácnosti.
- Poskytnutí informací – Asistentka tráví se seniorem často mnohem více času než jeho rodina či přátelé. Je tedy pro něj hlavním zdrojem informací o dění v jeho okolí či ve světě a opačně, je připravena naslouchat! Provádí aktivizační činnost.
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – Asistentka doprovází seniora ke známým, k lékaři, chodí s ním na procházky i na kulturní akce.
- Pomoc při prosazování práv a zájmů seniorů – Vedení společnosti i asistentky zajišťují návštěvy terénních sester a spolupracují s nimi, pomáhají při vyřizování úředních záležitostí, v případě potřeby kontaktují následnou sociální a zdravotní péči.
- Testování paměti

ASISTENČNÍ SLUŽBY
jsou poskytovány na základě těchto principů:
Respektujeme osobnost seniora, „neopečováváme“, ale doprovázíme a motivujeme, úzce spolupracujeme s rodinnými příslušníky a návaznými službami. Naše služby poskytujeme tak, aby vycházely ze samotných potřeb jednotlivých seniorů a v případě změny na ně i pružně reagovaly. Klademe důraz na vedení dokumentace, podle které plánujeme a poskytujeme přiměřenou péči.

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Asistenční služba u seniora (Po-Pá) - 2 hodiny - 100 Kč/den
Asistenční služba u seniora (Po-Pá) - 3-5 hodin - 90 Kč/den
Asistenční služba u seniora (Po-Pá) - 6 a více hodin - 80 Kč/den
Asistenční služba soboty a neděle (svátky) - 120 Kč/den
Asistenční služba u 2 seniorů žijících ve společné domácnosti - 2-5 hodin - 100 Kč/den

Podobné služby: