Dovoz obědů

Adresa služby:
Generála Svobody 83/47
46001 Liberec 13

Provozovatel služby:
MCU KOLOSEUM, o.p.s.
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Osobní asistence

Informace o službě Dovoz obědů

MCU KOLOSEUM, o.p.s. MCU KOLOSEUM, o.p.s. MCU KOLOSEUM, o.p.s.

DOVOZ OBĚDŮ

MCU KOLOSEUM, o. p. s. si klade za cíl poskytovat především zaměstnání osobám se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Naše společnost jim tím umožňuje seberealizaci a zařazení do pracovního procesu. Nabízíme také další obecně prospěšné služby, jako je např.: osobní asistence, rozvoz obědů pro seniory a handicapované občany, poradna pro handicapované osoby, zapůjčení kompenzačních pomůcek, digitální tisk i kopírování.

MCU KOLOSEUM, o.p.s. bylo založeno na základě rozhodnutí zakladatelů společností: Sdružení Czech Handicap - Liberec a Mobilis občanské sdružení Praha dne 1. 10. 1999.

Statutárním orgánem společnosti je ředitel společnosti, který je jmenován správní radou.

Správní rada je tříčlenná, kontrolním orgánem je rovněž tříčlenná Dozorčí rada. Složení první Správní rady a první Dozorčí rady jmenovali zakladatelé společnosti MCU, o. p. s.

ZAKLÁDACÍ LISTINOU A STATUTEM SPOLEČNOSTI BYLO JAKO HLAVNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNOU ČINNOSTÍ STANOVENO:

- Zajišťovat úplnou integraci lidí s omezenou mobilitou do společnosti v souladu se zákony, mezinárodními úmluvami a závazky České republiky a v souladu s vlastními projekty.
- Poskytovat a zprostředkovávat služby v oblasti poradenské, vzdělávací, kulturní, sportovní, rehabilitační a zdravotní pro osoby s omezenou mobilitou a osoby zdravotně handicapované i dalším subjektům ve prospěch těchto osob a v zájmu veřejném.
- Provozovat chráněné dílny platnými právními předpisy v souladu se živnostenským zákonem a dalšími obecně platnými právními předpisy


STRAVOVÁNÍ - DOVOZ OBĚDŮ

Jedním z chráněných pracovišť je dílna gastronomie, která vznikla za podpory Úřadu práce v Liberci a byla slavnostně otevřena v roce 2000. V této dílně pracují tělesně i mentálně handicapovaní zaměstnanci. Vyrábíme a rozvážíme běžná jídla a diety seniorům a handicapovaným spoluobčanům až do bytu.


OSOBNÍ ASISTENCE

Určeno pro:
- seniory
- osoby dlouhodobě nemocné
- osoby zdravotně postižené
- děti s různými postiženími od 3 let
- bezbariérovou dopravu

Poslání:
- dlouhodobá podpora rodin pečujících o děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením a snaha o jejich rozvoj
- péče o seniory
- pomoc rodinným příslušníkům s péčí o osobu blízkou

Cíle:
- kompenzovat osobám zdravotní postižení, chronické onemocnění nebo stáří, aby tyto osoby mohly žít tak, jak si představují v prostředí, na které jsou zvyklé
- usnadnit rodinám péči o dospělé osoby se zdravotním postižením a seniory poskytnutím pravidelné osobní asistence a zajistit jim důstojné prožití života v kruhu rodiny
- poskytnout dětem a mládeži se zdravotním postižením vhodné podmínky rozvoje schopností a dovedností na základě jejich individuálních potřeb
- umožnit lidem se ztrátou soběstačnosti žít důstojně ve vlastním domácím prostředí a pomoci jim překlenout osobní těžkosti

Místní a časový dostupnost:

Služba osobní asistence je službou terénní a uživatelům je nabízeno její čerpání 24 hodin denně.


CHRÁNĚNÉ DÍLNY

- gastro
- počítače
- mozaika


BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA

Vozem Peugeot Expert, který má kapacitu až 8 míst nabízíme přepravní služby pro osoby handicapované a seniory za výhodných podmínek

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Normální strava - oběd - 53 Kč/hodina
Normální strava - oběd s dovozem - 70 Kč/hodina
Dietní strava - oběd - 56 Kč/hodina
Dietní strava - oběd s dovozem - 73 Kč/hodina
Zatavení oběda do jednorázové misky - 10 Kč/úkon

Podobné služby: