Odlehčovací služba – terénní

Adresa služby:
Horská 1219
46014 Liberec 14

Provozovatel služby:
Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Půjčovna zdravotnických pomůcek

Informace o službě Odlehčovací služba – terénní

Hospicová péče sv. Zdislavy - Liberec Hospicová péče sv. Zdislavy - Liberec Hospicová péče sv. Zdislavy - Liberec Hospicová péče sv. Zdislavy - Liberec

Hospicová péče sv. Zdislavy - Liberec - odlehčovací služby - terénní

Hospicová péče sv. Zdislavy je obecně prospěšnou společností, která poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám.

Naším posláním je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory. Respektujeme jedinečnost člověka a dbáme na to, aby byl vždy zachován individuální přístup. Přání a nároky pacientů a jejich rodin jsou pro nás na prvním místě. Vždy se snažíme o to, aby byla zachována kvalita života v co největší možné míře.

V současné době poskytujeme své služby v domácím prostředí svých klientů v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí do 30 km. Při nemocnicích v Liberci, Turnově a České Lípě provozujeme Rodinné pokoje a nabízíme služby Poradny Zdislava.

Základem naší práce je profesionální pomoc spojená s lidským přístupem všech našich pracovníků. Prošli jsme mnoha stážemi v hospicích ČR, někteří členové našeho zdravotnického týmu v hospicích několik let pracovali. Neustále se dále vzděláváme. Při své práci např. uplatňujeme metodu bazální stimulace, která je určená mimo jiné klientům s těžkými změnami v oblasti hybnosti a komunikace, v komatózních stavech, dlouhodobě upoutaným na lůžko, umírajícím, postaráme se o močové katetry mužů i žen.

Svou prací se snažíme o to, aby:

pacienti netrpěli nesnesitelnou bolestí,
za všech okolností byla respektována jejich lidská důstojnost a
v posledních chvílích života nezůstali osamoceni.


ODLEHČOVACÍ SLUŽBY - terénní

Posláním odlehčovací služby je poskytnout potřebnou podporu a pomoc lidem, kteří potřebují pomoc druhé osoby s péčí o vlastní osobu v jejich domácím prostředí a to tím, že na určitý čas převezmou péči o jejich životní potřeby kvalifikovaní pracovníci odlehčovací služby Hospicové péče sv. Zdislavy.

Komu je služba určena

nemocným lidem trpícím chronickým nebo jiným onemocněním, lidem závislým na pomoci druhé osoby i těm, kteří o ně pečují
lidem všech věkových skupin, kteří žijí v Liberci a Jablonci nad Nisou a jejich okolí do 30 km
Co nabízíme

pomoc při sebeobsluze (asistentky pomohou s hygienou, oblékáním, podáním stravy, apod.), v kontaktu s vnějším světem (doprovod na vycházku, k lékaři, na úřady, apod.), aktivizační činnosti (cvičení, společenské hry, předčítání, apod.)
pečujícím nabízíme možnost odpočinku, věnovat se svým věcem, neztratit společenské kontakty
pečující zaučíme v základních ošetřovatelských dovednostech
zapůjčení kompenzačních pomůcek

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Odlehčovací služby - 1 - 4 hod. (7:00-20:00 hod.) - 100 Kč/den
Odlehčovací služby - 1 - 4 hod. (20:00-7:00 hod.) - 110 Kč/den
Odlehčovací služby - 5 a více - 60 Kč/den
Odlehčovací služby - příplatek za dalšího pracovníka - 60 Kč/den
Dopravné za 10 km - 10 Kč/úkon

Podobné služby: