Sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Adresa služby:
Šimůnkova 1600/5
18200 Praha

Provozovatel služby:
Gerontologické centrum
Tento poskytovatel nabízí také tyto služby:
Osobní asistence
Denní stacionář

Informace o službě Sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Věkové skupiny:

Ceník: