Domov pro seniory

Adresa služby:
Lázeňská 165
50781 Lázně Bělohrad

Provozovatel služby:
Lázně Bělohrad a.s.

Informace o službě Domov pro seniory

Domov Vitalita Domov Vitalita Domov Vitalita Domov Vitalita

Domov Vitalita je soukromé zařízení sociálních služeb, které nabízí komplexní celodenní péči a rehabilitační aktivity seniorům a osobám s tělesným postižením. Domov je schopen zajistit péči všem klientům, kteří v důsledku stáří, zdravotního postižení či úrazu potřebují 24 hodinovou pomoc druhé osoby.
Kvalita a systém naší péče tak podléhá odborné kontrole. Umíme začlenit naše klienty do běžného života lázní tak, aby si nepřipadali odložení a nepotřební. Každý klient má pravidelné a přiměřené rehabilitační aktivity, které zlepšují nejen jeho soběstačnost, ale i výživu tkání a činnost mozku. Máme milý a trpělivý personál a domácí prostředí s výbornou kuchyní. Nic zde nepřipomíná nemocnici, ale lékař a sestra jsou přítomni v zařízení 24 hodin.

Jsme schopni pomoci:
- seniorům s potřebou 24 hodinové péče
- osobám s potřebou 24 hodinové péče:
- po centrální mozkové příhodě – chronické stadium
- s roztroušenou sklerózou
- s onemocněním pohybového aparátu
- s neurologickým onemocněním (Parkinsonova choroba, parézy a plegie, degenerativní onemocnění nervů a svalů)
- s nádorovým onemocněním
- po úrazech
- tělesně postiženým

Nabízíme i krátkodobé rehabilitační pobyty:
- délka pobytu se pohybuje v řádech měsíců
- pobyty jsou zaměřeny na osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či špatného zdravotního stavu a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí
- krátkodobý pobyt s rehabilitací pomůže pozvednout sebevědomí klienta tím, že se zlepší jeho mobilita a soběstačnost. Krátkodobý pobyt má nejen fyzický, ale i psychický efekt
- krátkodobé rehabilitační pobyty pomohou řešit i pooperační či poúrazové stavy v seniorském věku
- přijetí je závislé na aktuálním obsazení zařízení a je nutné dopředu domlouvat potřebu umístění a délku pobytu

Komplexní ošetřovatelská péče je klientům poskytována podle potřeby a předem dohodnutého schématu po 24 hodin denně. Naši zaměstnanci pomáhají klientům s osobní hygienou, oblékáním a stravou, doprovázejí je na procedury, zajišťují aktivizační programy a pomáhají s volnočasovými aktivitami.
Zdravotní sestra je v Domově přítomna po 24 hodin, obvodní lékař přichází do zařízení každý týden v pátek. Pohotovostní lékař je k dosažení v budově Domova Vitalita po 24 hodin denně. Domov má svou sociální pracovnici, která mimo jiného, pomáhá klientům řešit osobní záležitosti.

Pravidelnou rehabilitaci poskytuje personál Lázeňské rehabilitační kliniky. Terapeuti a maséři dochází k lůžku klienta, speciální procedury se provádí v provozu lázní.

Kulturní aktivity probíhají v rámci kulturního programu lázní a klienti Domova na nich mohou participovat. Některé kulturní aktivity (přednášky, předčítání) probíhají pouze v rámci Domova.

Outdoor aktivity pro chodící a samostatnější klienty jsou bohaté. Využívají prostředí lázeňského parku, bažantnice, minigolfu, pétanque hřiště a široké možnosti procházek či pozorování aktivit na rybníku Pardoubek. Hůře pohybliví klienti využívají pro pobyt na čerstvém vzduchu terasy lázní s krásným výhledem.

Přístup do všech lázeňských prostor je neomezený a bezbariérový. Naši klienti tak mají možnost setkávat se s klienty lázní během kulturních aktivit, v prostředí kaváren, kolonád i procedur.

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Standardní strava - 160 Kč/den

Ubytování - 200 Kč/den

Rehabilitační a zdravotní služby I. - 14000 Kč/měsíc
Rehabilitační a zdravotní služby II. - 17400 Kč/měsíc
Nadstandardní ubytování a strava - 8900 Kč/měsíc

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.

Podobné služby: