Domov pro seniory

Adresa služby:
Lázeňská 21/3
41701 Dubí

Provozovatel služby:
Domov seniorů Rezidence Tereza Dubí, obecně prospěšná společnost

Informace o službě Domov pro seniory

Domov seniorů Rezidence Tereza Dubí, obecně prospěšná společnost Domov seniorů Rezidence Tereza Dubí, obecně prospěšná společnost Domov seniorů Rezidence Tereza Dubí, obecně prospěšná společnost Domov seniorů Rezidence Tereza Dubí, obecně prospěšná společnost

Domov seniorů Rezidence Tereza Dubí je součástí Tereziných lázní Dubí a je koncipován jako zařízení integrované sociální a zdravotní péče. Jedná se o celoživotní bydlení pro seniory, které poskytuje ideální místo k prožívání plnohodnotného stáří. Naše zařízení je vhodné pro všechny seniory, zejména pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem stařecké demence.

Každý klient má přiděleného svého klíčového pracovníka, který se stará o jeho individuální potřeby a přání. Zpracovává s klientem individuální plán péče a o jeho naplňování. Každý klient má možnost vyjádřit svá přání nebo nespokojenost ústně nebo písemně, pro tyto případy je každý klient seznámen s postupem pro vyřizování přání či stížností.

Odborný personál Rezidence Tereza se stará o poskytování informací v sociální oblasti a o pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Aktivizační činnosti zajišťuje pracovní tým, který organizuje pravidelné činnosti. V programu péče je zahrnuta přirozená mobilizace pohybového aparátu v souladu s momentálními dispozicemi každého klienta, aromaterapie, muzikoterapie, rehabilitační cvičení a procedury. U každého klienta je snaha udržet a posilovat co nejdéle jeho kognitivní funkce.

Na základě indikace lékaře mohou klienti využívat rehabilitační služby. Speciální důraz je kladen na spolupráci s lékaři, kteří se starají o klienty s demencemi a jinými psychickými poruchami a o klienty se zdravotním postižením vyžadujícím pravidelné cvičení a rehabilitaci. Každodenní hygienická péče a dodržování pitného režimu je zajištěna odborným ošetřujícím personálem.

Kromě základních služeb, může klient využívat i široké nabídky fakultativních služeb.

Rezidence Tereza:
- speciální oddělení pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou či jiným typem stařecké demence
- zařízení integrované sociální a zdravotní péče
- kompletně bezbariérový komplex
- součást Tereziných lázní
- rozšířená rehabilitační péče
- zdravotní péče 24 hodin
- apartmány pro manželské páry

Přijímáme klienty:
- s Alzheimerovou chorobou
- s nemocemi pohybového ústrojí
- zdravotně postižené osoby ve věku od 27 let
- s roztroušenou sklerózou
- po cévních mozkových příhodách

Součástí komplexu je:
- ordinace praktického lékaře
- 24 hodinový provoz recepce a zdravotního personálu
- připojení k WiFi zdarma
- možnost lázeňské péče v objektu
- parkování vozidel klientů v areálu
- vlastní doprava
- prvorepubliková jídelna, kavárna, nekuřácká restaurace
- kuřácký salónek
- společenský sál
- rozsáhlý lesopark
- venkovní a vnitřní bazén
- minigolf, tenisový kurt, ruské kuželky
- kulečník, fitness, kuchyňka, herna, knihovna
- PC-point s internetem

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.