Odlehčovací služba – pobytová

Adresa služby:
Novoveská 4505/5
46601 Jablonec nad Nisou

Provozovatel služby:
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Informace o službě Odlehčovací služba – pobytová

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou (dále CSS) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Jablonec nad Nisou
CSS je nástupnickou organizací příspěvkové organizace Domy pro seniory, která vznikla 15. dubna 1993 a v roce 2007 změnila svůj název na Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o.
V roce 2009 došlo ke sloučení této organizace s příspěvkovou organizací Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o.
Zastupitelstvo města usnesením č. 405/2008 sloučením příspěvkových organizací zřídilo organizaci CSS.


Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je časově omezená služba, kterou organizace poskytuje formou pobytové služby pro seniory a zdravotně či chronicky postižené dospělé občany, kteří žijí ve vlastní domácnosti a kterým zajišťuje podporu a péči v plném rozsahu rodina, nebo osoba blízká. Odlehčovací službou je poskytována podpora pečující rodině, která po přechodnou dobu není schopna péči zajistit. Služba je určena především pro obyvatele města Jablonec nad Nisou, ale může být i poskytnuta ostatním občanům z Libereckého kraje.

Kapacita služby
4 lůžka

Provozní doba
24 hodin denně 7 dní v týdnu

Odlehčovací služba poskytovaná naši organizací je pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Dává prostor pečujícím si v předem dohodnutou dobu odpočinout nebo zařídit věci, které se s péčí nedají zkombinovat. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování včetně praní prádla, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů, nácvik a upevňování motorických schopností a dovedností. Služba se poskytuje za úplatu, za službu se platí v den ukončení služby, případně bezhotovostně převodem na účet poskytovatele na základě faktury , kterou poskytovatel vystaví nejpozději do 8 dnů po ukončení služby. Úhradu je třeba provést do 20. kalendářního dne v příslušném měsíci.
Zájemce o službu, který potřebuje zdravotní péči (podávání léků a jiné úkony) si musí zajistit tyto služby sám, CSS není poskytovatelem zdravotní péče.

Ihned po telefonické nebo osobní objednávce Vás navštíví sociální pracovnice, aby dohodla podrobnosti. Na základě společné domluvy bude sepsána „Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby“. Podmínkou přijetí je složení depozita (záloha do úschovy) a „Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele". Depozitum se vrací v případě nepředvídatelných událostí, pro které nemohlo být dodrženo závazné objednání služby (hospitalizace v nemocnici, úmrtí). V případě zrušení objednané služby tj. odstoupení od smlouvy, propadá depozitum ve prospěch organizace. V případě dodržení smluvních podmínek je celá výše depozita použita proti úhradě za poskytnuté služby.

Délka pobytu:
služba se sjednává na dobu určitou, zpravidla na tři měsíce


Odlehčovací službu nelze poskytnout:

- zájemci, který potřebuje nepřetržitou lékařskou pomoc
- zájemci s psychickými poruchami, s poruchou autistického spektra a s infekčními chorobami
- zájemci, který potřebuje stálou přítomnost jiné osoby (asistenta)
- zájemci, který je schopen za pomocí terénních služeb se o sebe postarat a zůstat v přirozeném prostředí
- poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu a v případě, že zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme

Prostory pro odlehčovací službu nejsou uzavřeným oddělením, proto službu neposkytujeme zájemcům s Alzheimerovou chorobou.


Technické a materiální zabezpečení

Pro tuto službu má organizace jeden dvoulůžkový pokoj, dva jednolůžkové pokoje, které jsou vybaveny polohovacími lůžky, zamykatelnými nočními stolky, šatní skříní, poličkami, židlemi, lampičkami a osobním tísňovým tlačítkem s dosahem 50 m pro okamžitou pomoc. K pokojům přináleží společná místnost s televizí, křesly a s kuchyňkou, ledničkou a myčkou na nádobí a sociální zázemí, tj. sprchový kout, WC; vše bezbariérové. Uživatelé služby mohou využít i zařízení domu zvláštního určení Novoveská 4505/5, 466 01 Jablonec nad Nisou zahradu, knihovnu, společenskou místnost, tělocvičnu, středisko osobní hygieny. Uživatelé se mohou účastnit společenských a zájmových aktivit pořádaných pro obyvatele domu. Tyto služby nejsou zpoplatněny.


Informace pro žadatele odlehčovací služby

Doporučený seznam věcí:

- osobní doklady, včetně kartičky pojištěnce, brýle
- léky na celou dobu pobytu, nejméně však na první 3 dny
- zdravotnické či kompenzační pomůcky
- hygienické potřeby
- denní ošacení, prádlo, pyžamo, domácí a vycházkovou obuv
- drobné předměty, které uživateli zpříjemní pobyt (knihy, - -- časopisy, obrázky, fotky, ruční práce, vlastní hrnek)
- přiměřenou finanční hotovost na případné menší nákupy

Další potřebné věci zvolte podle svých zvyklostí. Poskytovatel má právo odmítnout nepotřebné a zakázané věci (např. vařiče, varné konvice, vlastní televize, tepelné spotřebiče, vlastní fény, apod.)

Věkové skupiny:

Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Standardní strava - 160 Kč/den

Ubytování - 200 Kč/den

Pomoc při zvládání úkonů, hygieně - 110 Kč/den
Pomoc při přípravě stravy - 120 Kč/den
Kontakt se společenským prostředím - 120 Kč/den
Sociálně terapeutické činnosti - 120 Kč/den
Pomoc při uplatňování práv - 120 Kč/den