Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Adresa služby:
Žižkovo náměstí 401
34192 Kašperské Hory

Provozovatel služby:
Oblastní charita Sušice

Informace o službě Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby Oblastní charity Sušice podporují aktivní způsob života seniorů a dospělých osob se zdravotním postižením ve společnosti. Jednotlivé činnosti sociální služby napomáhají k udržování sociálních kontaktů, podporují psychickou i fyzickou kondici a rozvíjí dovednosti osob.

Sociální služba je poskytována bezplatně. Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství.

Osoby, kterým je služba určena:
Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením z Kašperskohorska, Sušicka a především obyvatelům domu s pečovatelskou službou v Kašperských Horách. Vzdělávací a kulturně-společenské programy a tvůrčí činnosti jsou přístupné širší veřejnosti.

Realizace sociální služby:
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením patří mezi služby sociální prevence a jejich poskytování je realizováno na základě ústní dohody mezi pracovníky a uživatelem. Nabídka aktivit je úměrná zájmům a potřebám uživatelů.

Nabídka společných aktivit při DPS Kašperské Hory:
Pohybová terapie - pravidelné udržování fyzické a psychické kondice při nenáročném cvičení.
Logic Club - procvičování paměti, slovní zásoby a jemné motoriky formou hraní stolních her, řešení hlavolamu a rébusů.
Kavárnička pro seniory - společné setkání senioru ve společenské místnosti DPS při kávě a čaji s otevřením prostoru pro výměnu informací a předávání zkušeností.
Plavání - plavání a cvičení v bazénu za podpory asistentů. Poplatek za vstup do bazénu si hradí účastníci z vlastních prostředků.
Vycházky - společné i individuální procházky maximálně do 4 kilometru s doprovodem po blízkém okolí v Kašperských Horách s návštěvou zajímavostí.
Výlety - polodenní výlety pěšky nebo autobusem od DPS Kašperské Hory na zajímavá místa v regionu, která si vybírají účastníci sami dle vlastního zájmu.
Tvořivost - společná tvorba drobných dekorativních předmětu, dárku a výzdoby, zaměřená na práci s textilem, ručním papírem, hlínou, vizovickým testem, suchými květy a dalším materiálem ve společenské místnosti DPS Kašperské Hory.
Besedy, přednášky, kulturně-společenské akce - tématické přednášky a besedy, vzdělávací akce, kulturně - společenské programy.

Nabídka individuálních služeb při DPS Kašperské Hory:
Podpora obyvatele DPS Kašperské Hory při adaptaci na nové prostředí - seznámení obyvatele s chodem DPS a specifiky prostředí, nabídkou sociálních služeb OCH Sušice, aktivit v DPS, nabídkou služeb města a zdravotnického zařízení v Kašperských Horách a jinými důležitými informacemi. Je poskytována asistence a psychická podpora při řešení běžných situací, které jsou spojeny se změnou bydliště.
Návštěva obyvatele DPS Kašperské Hory - krátký, maximálně 5 minutový kontakt (rozhovor) s obyvatelem DPS v jeho domácnosti za účelem dohlédnutí na jeho aktuální zdravotní stav a potřeby.
Pastorační služba - zprostředkování kontaktu s knězem, společné i individuální modlitby, podporující osobní potřeby v oblasti pravidelného duchovního života.

Nabídka aktivit zámku ve Volšovech: má především charakter volnočasových aktivit, realizované programy jsou kromě uvedené cílové skupiny určeny širšímu okruhu osob.
Keramická dílna: Páteční večerní keramická dílna v atelieru zámku ve Volšovech nabízí možnost naučit se pracovat s keramickou hmotou.Jednorázové kulturně společenské aktivity: kulturně společenské programy jsou zaměřené na jednorázové tvůrčí činnosti (workshopy), setkání při oslavách významných svátků, pořádání výstav a hudebních vystoupení a vzdělávacích programů.

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.