Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Adresa služby:
Trebišovská 611
28401 Kutná Hora

Provozovatel služby:
Oblastní charita Kutná Hora

Informace o službě Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Charitativní pečovatelská služba poskytující péči:
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- zajištění kulturního programu

Fakultativní služby:
Masáže, pedikúra, manikúra
Trénování paměti
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek

Aktivizační programy - výlety, jednorázové akce spojené s aktivizačními programy (trénink paměti, procvičování jemné motoriky, smyslové vnímání…), kulturní akce, společná setkání, vzdělávací akce, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.