Odlehčovací služba – pobytová

Adresa služby:
U Plovárny 1262/12
40502 Děčín

Provozovatel služby:
Agentura NADĚJE

Informace o službě Odlehčovací služba – pobytová

Agentura NADĚJE - kontaktní místo pro Děčín a okolí do vzdálenosti cca 15 km Agentura NADĚJE - kontaktní místo pro Děčín a okolí do vzdálenosti cca 15 km Agentura NADĚJE - kontaktní místo pro Děčín a okolí do vzdálenosti cca 15 km Agentura NADĚJE - kontaktní místo pro Děčín a okolí do vzdálenosti cca 15 km

Naše poslání je pomoc a péče poskytovaná lidem, kteří dlouhodobě pečují v domácím prostředí o postižené a seniory.

Dlouhodobá péče o zdravotně postižené v domácím prostředí představuje pro pečující osobu těžký stres.

Posláním Agentury “NADĚJE“ je umožnit pečujícím lidem načerpat dostatek sil pro další péči a tím umožnit postiženým a seniorům zůstat co nejdéle žít ve svém domácím prostředí, a aby jejich zdravotní postižení nebo stáří nebyly důvodem snížení kvality jejich života, jejich vyloučení ze společnosti, ale aby byla naplněna jejich lidská práva.

Pro koho jsme - Naše cílová skupina:

Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s jiným zdravotním postižením
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby se zrakovým postižením a senioři.

Zásady naší služby
Klienti uplatňují svou svobodnou vůli zejména v rámci individuálního plánování, tedy stanovení vlastních cílů a plánů, kde naše zařízení respektuje individualitu jedince a jeho potřeby. Svou vůli klienti rovněž uplatňují žádostmi, připomínkami, případně stížnostmi. Pravidla, která omezují, vyplývají především ze snahy naplnit cíle a klient je svobodně přijímá a souhlasí s nimi.

V centru pozornosti je i sebereflexe sociálních pracovníků, jako prevence své pasivity, která může způsobovat jednostranně zaměřenou péči bez zřetele na individualitu klienta.

Mezi naše zásady patří:

Základní poradenství poskytujeme všem
Zákl. poradenství poskytujeme bezplatně
Zákl. poradenství, podporu a pomoc poskytujeme s ohledem na zachování lidské důstojnosti
Pomoc vychází jen z vlastních přání a vlastních potřeb klienta
Pomoc je aktivní – nepovede jen k pasivnímu přijímání služeb či dokonce k ustrnutí ve špatné sociální situaci
Služby jsou motivující, vedou k aktivitě v hledání různých řešení a jen podle vlastního rozhodnutí směřují k možným změnám – zásada nezávislosti na sociální službě
Služby rozvíjí samostatnost a zodpovědnost
Služby posilují začleňování do společnosti
Služby poskytujeme pouze v zájmu klienta
Služby poskytujeme pouze kvalitně a zajišťujeme dodržování lidských práv a svobod

Kapacita pobytové formy poskytování, počet lůžek: 12, provoz : nepřetržitě

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.

Podobné služby: