Pečovatelská služba

Adresa služby:
třída Kpt. Jaroše 1922/3
60200 Brno

Provozovatel služby:
Židovská obec Brno

Informace o službě Pečovatelská služba

Agentura JAS

Posláním Agentury JAS je pomoc člověku v obtížné životní situaci způsobené věkem, nebo nepříznivým zdravotním stavem.

Cílem je pomocí výkonu pečovatelské služby umožnit klientům, kteří se v důsledku svého věku a/nebo zdravotního stavu dostali do nepříznivé sociální situace a nejsou schopni vlastními silami zabezpečit péči o vlastní osobu i domácnost, co nejdelší pobyt v domácím prostředí tak, aby nadále mohli v rámci svých možností vést důstojný a plnohodnotný život ve vlastním sociálním prostředí přizpůsobený zdravotnímu stavu, potřebám, návykům a životnímu rytmu.

Snahou je pomocí výkonu činností k uspokojení základních životních potřeb uživatelů s důrazem na kvalitu a předcházení sociálnímu vyloučení. Cílovou skupinou jsou starší senioři (nad 80 let), mladší senioři (65 - 80 let), dospělé osoby (27 - 64 let) s chronickým nebo jiným zdravotním postižením. Péče se poskytuje se zvláštním zřetelem k potřebám osob přeživších holocaust , držitelů osvědčení podle zákona 255/1946 a židovské komunity.

Většinu klientely Agentury tvoří právě lidé, kteří z důvodu prožitých válečných útrap potřebují nyní intenzivní pečovatelskou pomoc v domácnosti.

Pečovatelská služba a její základní činnosti: pomoc s péčí o sebe sama a domácnost, pomoc při hygieně, ohřátí a podání jídla, pomoc při při běžném úklidu domácnosti, praní a žehlení, při nákupech a pochůzkách.

Pracovní doba Po - Ne: 7:00 - 19:00

Cílová skupina klientů osoby s jiným zdravotním postižením
senioři.

Úhrada klienta za hodinu úkonu či za úkon- viz ceník, na vyžádání u agentury JAS.

Bezbariérovost Služba je poskytovaná v domácnosti klienta.

Věkové skupiny:

Dospělí (27-64 let), Mladší senioři (65-80 let), Starší senioři (nad 80 let)

Ceník:

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.