Pečovatelská služba

Adresa služby:
Tovární 732/15
70900 Ostrava

Provozovatel služby:
Židovská obec v Ostravě

Informace o službě Pečovatelská služba

Agentura domácí péče  TIKVAH Agentura domácí péče  TIKVAH Agentura domácí péče  TIKVAH Agentura domácí péče  TIKVAH

Motto: „Společně pečujeme o život.“

Agentura domácí péče TIKVAH (v překladu NADĚJE) zahájila svou činnost jako středisko Židovské obce v Ostravě k 1. 1. 2004.

ADP Tikvah poskytuje pečovatelskou službu osobám-uživatelům služeb se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Agentura se zaměřuje na potřeby seniorů a se zvláštním zřetelem k potřebám obětí násilí – přeživším holocaustu, někdejším obětem nacionálně socialistického násilí, jejichž osobní cíle vychází ze židovských tradic a kořenů.

Hlavním cílem služby je podpora samostatnosti, soběstačnosti poskytnutím a zprostředkováním služeb na základě individuálních potřeb osob v nepříznivé sociální situaci tak, aby mohli žít ve vlastním přirozeném domácím prostředí tak dlouho, jak je to možné a bezpečné.

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Služby jsou poskytovány jako terénní – ve vlastní domácnosti uživatelů v Ostravě a její příměstské části.

V pracovních dnech Po-Pá od 8–16 hodin v domácnosti klientů.
O víkendech v nutných případech nebo po dohodě.

Pečovatelské služby jsou poskytovány na žádost klienta nebo na žádost rodinných příslušníků.

Po obdržení žádosti o poskytnutí sociální služby v dohodnutém termínu vedoucí agentury navštíví osobně žadatele v jeho domácím prostředí. Zjišťuje, čeho chce budoucí uživatel dosáhnout, jaké má představy o poskytovaných službách a vhodné služby nabídne. Pokud je jasné, že obě strany mají o poskytování služeb zájem, je podepsána písemná dohoda ve dvou vyhotoveních. Obsahuje konkrétní údaje – jaká služba bude poskytována, jak často, v jakém časovém rozsahu, výše úhrady. Dohoda musí maximálně respektovat aktuální potřeby, návyky a životní rytmus klienta. Podmínky smlouvy je možné podle potřeby po vzájemné dohodě měnit. Zřizovatel (Židovská obec Ostrava) bude řešit případné námitky a stížnosti týkající se činnosti agentury.

Při své práci zaměstnanci agentury domácí péče Tikvah dbají na vysokou kvalitu poskytované péče, dodržování standardů, zásad etiky ve vztahu s uživatelem, ochranu osobní svobody, soukromí a osobních údajů klientů.

Ceník je zájemci o službu předložen před podpisem smlouvy, je její přílohou spolu s pravidly poskytování služeb.

Ceník pečovatelských úkonů - s platností od 1.4.2012
Agentura domácí péče Tikvah při ŽO v Ostravě
Klienti Kč/hod

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100,-
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100,-
3. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100,-
4. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 100,-

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 100,-
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100,-
3. Pomoc při použití WC 100,-

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 150,-
2. Dovoz nebo donáška jídla 20,-
3. Pomoc při přípravě jídla a pití 100,-
4. Příprava a podání jídla a pití 100,-

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. Běžný úklid a údržba domácnosti 100,-
2. Údržba domácích spotřebičů 100,-
3. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování 100,-
4. Donáška vody 100,-
5. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 100,-
6. Běžné nákupy a pochůzky 90,-
7. Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 100,-
8. Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné úpravy 50,-Kč/kg
9. Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné úpravy 50,-Kč/kg

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. Doprovázení dětí do předškolního zařízení, školy, školského zařízení, k lékaři a zpět 100,-
2. Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na úřady veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět 100,-

Věkové skupiny:

Ceník:

Standardní strava - 150 Kč/den
Dovoz jídla - 20 Kč/den

Parkovné dle ceníku -
Pedikúra, manikúra - 100 Kč/úkon
Doprava služebním automobilem 12 Kč/ km -
Přistavení vozidla - 50 Kč/hodina

Upozornění:
Tento poskytovatel není partnerem zprostředkovatelské služby. Informace o tomto provozovateli a jeho sociálních službách jsou informativní. O žádostech bude provozovatel informován informativně emailem.